Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu?

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu? Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế, đến năm 2020 Việt Nam cần bổ sung 17.661 dược sĩ đại học. Liên thông Cao đẳng Dược lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu là vấn đề nhiều người Đọc thm »

Kết quả thi THPT năm 2016 không được dùng để xét tuyển Đại học 2017

Kết quả thi THPT năm 2016 không được dùng để xét tuyển Đại học 2017 Em thi THPT quốc gia năm 2016 đủ điểm đỗ tốt nghiệp nhưng không đủ điểm xét tuyển đại học dược. Vậy em có thể bảo lưu kết quả thi năm nay để dùng xét tuyển đại học năm 2017 Đọc thm »