Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo gắn với việc làm

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo gắn với việc làm Với quan điểm coi trọng cả 3 phương diện lý thuyết, kỹ năng thực hành và khả năng hành nghề, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur luôn chú trọng đào tạo nhân lực có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp Đọc thm »