Nhiều cơ hội làm việc tại Nhật khi học Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội

Nhiều cơ hội làm việc tại Nhật khi học Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế, là một trong những nước đi đầu trong xuất khẩu lao động ngành Điều dưỡng. Vì vậy, sinh viên theo học ngành Điều dưỡng cũng có lợi thế cao trong Đọc thm »

Cần nâng cấp số lượng và chất lượng nghề Điều dưỡng

Cần nâng cấp số lượng và chất lượng nghề Điều dưỡng Một trong những đội ngũ đông đảo nhất của ngành Y tế Việt Nam là ngành Điều dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước thực tại thiếu trầm trọng về số lượng và chất lượng ngành này. Cao đẳng Điều dưỡng đang Đọc thm »

Điều dưỡng là một nghề nghiệp “xứng đáng”

Điều dưỡng là một nghề nghiệp “xứng đáng” Điều dưỡng là một nghề chuyên nghiệp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá thì điều dưỡng là một trong những ngành trụ cột  của hệ thống dịch vụ y tế. Ngành điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm năm 2016? Cao đẳng Điều dưỡng Đọc thm »