Năm 2016 chỉ cần tốt nghiệp THPT có thể học Trường Cao đẳng Điều Dưỡng?

Năm 2016 chỉ cần tốt nghiệp THPT có thể học Trường Cao đẳng Điều Dưỡng? Quy chế tuyển sinh Cao đẳng mới của Bộ GD&ĐT là ngưỡng điểm đảo bảo chất lượng đầu vào đối với cao đẳng là tốt nghiệp THPT. Nghĩa là thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện Đọc thm »