Có phải thi đầu vào khi chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội hay không?

Có phải thi đầu vào khi chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội hay không? Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán em có nhu cầu chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng nhưng đang băn khoăn không biết hình thức tuyển sinh như nào? Có phải thi Đọc thm »

Đại học Y Hà Nội có tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 hệ chính quy không?

Đại học Y Hà Nội có tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 hệ chính quy không? Em muốn học Điều dưỡng đa khoa ở Trường Đại học Y Hà Nội, cho em hỏi năm 2018 trường có tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng chính quy hay không? Bằng Bổ túc văn hóa có Đọc thm »

Bằng Bổ túc văn hóa có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2018

Bằng Bổ túc văn hóa có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2018 Em đã có bằng tốt nghiệp Bổ túc văn hóa thì có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội –  Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2018 hay không? Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Đọc thm »