Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Trung cấp Y Dược năm 2017

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Trung cấp Y Dược năm 2017

Bộ LĐTB&XH mới đây đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh Trung cấp – Cao đẳng và hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Trung cấp Y Dược năm 2017

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Trung cấp Y Dược năm 2017

Theo quy chế này, các trường Cao đẳng Dược Hà Nội hay các trường Cao đẳng, trung cấp có thể tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp hai hình thức này.

Thời gian và hình thức tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm 2017.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2017, Bộ LĐTB&XH cho phép các trường Cao đẳng Y Dược được tuyển sinh làm nhiều đợt trong năm. Quy chế tuyển sinh sẽ do các trường tự xây dựng bao gồm ngành, nghề đào tạo, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, các chính sách ưu tiên… nhưng phải đảm bảo trong khuôn khổ quy dịnh của Bộ.

Theo đó, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur trong năm 2017 sẽ tổ chức tuyển sinh làm nhiều đợt và kết thúc đến ngày 15/12/2017. Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2017 thì có thể nộp hồ sơ ngay từ bây giờ.

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2017.

Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2017 tuyển sinh các ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm Y tế, Cao đẳng Điều dưỡng. Nhà trường sẽ xác định chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ vào tỉ lệ học sinh/giảng viên của từng ngành nghề, đồng thời căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của Thủ tướng chính phủ và căn cứ vào nhu cầu nhân lực thực tế của xã hội.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội hay Cao đẳng Điều dưỡng sẽ do Hội đồng tuyển sinh trường quyết định căn cứ vào phương án tuyển sinh đã đề xuất. Nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh yêu thích ngành Y Dược được theo đuổi đam mê, năm 2017 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh theo hình thức xét tuyển với điều kiện chỉ yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT. Thí sinh chỉ cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT là được nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo Y lý gắn liền với Y thuật

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo Y lý gắn liền với Y thuật

Với phương châm đào tạo gắn liền gắn liền với nhu cầu thực tế cả xã hội, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur luôn đặt chất lượng đào tạo làm ưu tiên hàng đầu. Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên, Nhà trường luôn chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, phương pháp giảng dạy bám sát với thực tiễn để sinh viên sau khi ra trường có thể làm được việc ngay đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển về địa chỉ Cao đẳng Dược Hà Nội tại: