Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2016

Tính cách nào phù hợp với học Cao đẳng Dược Hà Nội?

Tính cách nào phù hợp với học Cao đẳng Dược Hà Nội? Không phải bất [...]

Thí sinh đăng ký học Cao đẳng Dược Hà Nội phải có Sđt di động

Thí sinh đăng ký học Cao đẳng Dược Hà Nội phải có Sđt di động [...]

Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn phân biệt xét học bạ và và xét điểm thi THPT

Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn phân biệt xét học bạ và và xét [...]

Năm 2016 được dùng 2 tổ hợp môn xét tuyển 4 trường Đại học?

Năm 2016 được dùng 2 tổ hợp môn xét tuyển 4 trường Đại học? Em [...]

Vì sao các chàng trai bỏ chạy khi yêu gái ngành y?

Có khi nào gái Ngành Y tự hỏi “Vì sao người ta luôn có đôi [...]

Thí sinh dưới điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học – Cao đẳng nào?

Thí sinh dưới điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học – Cao đẳng nào? [...]

Thí sinh sẽ không được nhập học nếu khai sai thông tin xét tuyển đại học?

Thí sinh sẽ không được nhập học nếu khai sai thông tin xét tuyển đại [...]

Nên học Cao đẳng Dược ở trường nào chất lượng đào tạo tốt?

Nên học Cao đẳng Dược ở trường nào chất lượng đào tạo tốt? Hiện nay [...]

Điểm trúng tuyển NV2 Cao đẳng Dược Hà Nội không cao hơn điểm NV1?

Điểm trúng tuyển NV2 Cao đẳng Dược Hà Nội không cao hơn điểm NV1? Sau [...]

Y học cổ truyền điểm đầu vào đại học năm 2016 là bao nhiêu?

Y học cổ truyền điểm đầu vào đại học năm 2016 là bao nhiêu? Có [...]