Hàng loạt trường Đại học đã công bố ngưỡng điểm chuẩn năm 2017

Hàng loạt trường Đại học đã công bố ngưỡng điểm chuẩn năm 2017 Hiện tại đã có rất nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn và nhìn nhận vào mặt bằng chung có thấy thấy mức điểm chuẩn cao hơn so với năm 2016 rất nhiều. Hành trình học Đại học có thực sự Đọc thm »

Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng ở nhiều ngành sau khi lọc thí sinh ảo

Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng ở nhiều ngành sau khi lọc thí sinh ảo Thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều trường tiến hành lọc thí sinh ảo, theo dự kiến ban đầu mức điểm chuẩn của nhiều trường sẽ tăng mạnh và có nhiều biến động. Gần 50% thí sinh điều chỉnh Đọc thm »