“Bùng nổ điểm 10 các môn xã hội” Điều chưa từng thấy ở bất cứ kỳ thi THPT nào

“Bùng nổ điểm 10 các môn xã hội” Điều chưa từng thấy ở bất cứ kỳ thi THPT nào Các môn thi xã hội như Lịch sử, Ngữ văn hay Địa lý,..năm nay có đến hàng trăm điểm 10, đây là điều chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ kỳ thi THPT quốc gia Đọc thm »