Nắm bắt thông tin tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng năm 2018

Đáp ứng nhu cầu tìm kiến thông tin tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng năm 2018, Trường Trung cấp Y khoa Pasteur cập nhật đầy đủ trên trang web chính thức của Trường. Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Hộ sinh Hà Nội năm 2017 Thông báo tuyển sinh Trung cấp Hộ sinh học Đọc thm »

Thí sinh tốt nghiệp THCS có được học Trung cấp Điều dưỡng tại Hà Nội?

Thí sinh tốt nghiệp THCS có được học Trung cấp Điều dưỡng tại Hà Nội? Cơn khát nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc theo học Trung cấp Điều dưỡng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những thí sinh đã tốt nghiệp THCS. Tốt nghiệp Trung cấp Đọc thm »