Miễn giảm học phí Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020 hệ chính quy

Miễn giảm học phí Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020 hệ chính quy

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông tin chính thức miễn, giảm học phí cho sinh viên Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm học 2020 – 2021.

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020 trên phạm vi toàn quốc Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020 trên phạm vi toàn quốc

Thông tin miễn giảm học phí Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur căn cứ Quyết định số 140/QĐ-LĐTBXH ngày 8/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cho phép đổi tên – thành lập Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 2/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ  Quy định về cơ chế thuế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập từ năm học (2015-2016) đến năm học (2012-2021);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét đề nghị phòng Công tác sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn 100% học phí cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm học 2020 (kỳ I năm học 2020-2021) học ngành Dược tại thành phố Yên Bái và có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái.

Miễn 100% học phí cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy có hậu khẩu ở Yên Bái

Miễn 100% học phí cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy có hậu khẩu ở Yên Bái

Điều 2: Miễn 100% học phí năm 2020 (tức học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, Các học kỳ tiếp theo Nhà trường sẽ xét học bổng cho sinh viên căn cứ vào kết quả học tập đạt loại giỏi và hạnh kiểm tốt trở lên của học kỳ đó) cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa học 2020 – 2023 nếu đáp ứng được tiêu chí: Điểm trung bình tổng kết năm học của 3 môn khối A00 (Toán, Lý, Hóa) hoặc khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) cho từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8.0 trở lên và hạnh kiểm 3 năm lớp 10, 11,12 đạt loại Khá hoặc Tốt.

Theo đó thí sinh đăng ký tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đáp ứng được 2 điều trên thì có có hội miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà trường.

5 mã ngành tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2020

Năm 2020, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, thí sinh tham gia tuyển sinh các ngành sau đều có cơ hội miễn, giảm học phí năm 2020-2021 theo quy định gồm:

  • Cao đẳng Dược (Mã ngành: 6720201)
  • Cao đẳng Điều Dưỡng (Mã ngành: 6720301)
  • Cao đẳng Hộ Sinh (Mã ngành: 6720303)
  • Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (Mã ngành: 6720602)
  • Cao đẳng Kỹ Thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (Mã ngành: 6720604)

Với cơ hội này, thí sinh có thể ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện về Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hoặc gửi trực tiếp về Nhà trường theo một trong những địa chỉ sau: