Đào tạo cán bộ Y Dược phải giỏi chuyên môn và Y đức

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết mới thì cần đào tạo cán bộ Y Dược phải giỏi chuyên môn và Y đức.

Đào tạo cán bộ Y Dược phải giỏi chuyên môn và Y đức 

Đào tạo cán bộ Y Dược phải giỏi chuyên môn và Y đức

Nghị định số 20 -NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Trong đó, Nghị định nêu rõ:  

  • Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công – tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.

Đồng thời khẳng định nghề Y là một nghề đặc biệt và nguồn lực ngành y tế phải đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn và y đức (tốt nghiệp từ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược chính quy như: Đại học Y Hà Nội, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur); cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Để đảm bảo mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thì hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nghị quyết số 20 -NQ/TW nhấn mạnh mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.  Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Trong đó, đến năm 2025, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam khoảng 74,5 tuổi.Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Đến năm 2030: tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%…

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo giỏi chuyên môn và Y đức

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo giỏi chuyên môn và Y đức

Cao đẳng Y Dược nâng cao công tác đào tạo giỏi chuyên môn và Y đức

Với mong muốn cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo ra những thế hệ Dược sĩ, Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên Xét nghiệm trong các chương trình Cao đẳng chính quy, Văn bằng 2 và Liên thông Cao đẳng Dược, Điều dưỡng hoặc Xét nghiệm.

Lấy con người làm trung tâm đào tạo, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm để phục vụ tối đa nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên; giúp các em có những bài học thật lý thú gắn liền với thực tế để khi các em ra trường không còn bỡ ngỡ hay mất thời gian đào tạo lại từ đầu. Không chỉ đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề giỏi, tại Trường, sinh viên còn được các giảng viên giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ các trường Đại học Y Dược hàng đầu cả nước được chọn lựa kỹ càng truyền lửa đam mê nghề nghiệp, cần làm gì và làm như thế nào để không chỉ trở thành cán bộ Y tế giỏi chuyên môn mà còn giàu Y đức, được người bệnh kính trọng.

Hiện Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur (Mã Trường: CĐĐ1301) đang đào tạo 3  mã ngành hệ Cao đẳng bao gồm:

  • Cao đẳng Dược (Mã ngành: 6720201)
  • Cao đẳng Điều Dưỡng (Mã ngành: 6720301)
  • Cao đẳng Xét Nghiệm Y Học (Mã ngành: 6720602)

Đây là ngôi trường tin cậy trong đào tạo cán bộ Y Dược phải giỏi chuyên môn và Y đức nên nếu có mong muốn học tập tại đây, bạn nên gửi hồ sơ xét tuyển ngay từ hôm nay.