Bằng Liên thông và bằng Cao đẳng Dược chính quy có tương đương nhau?

Bằng Liên thông và bằng Cao đẳng Dược chính quy có tương đương nhau? Theo học Liên thông Cao đẳng Dược đang được nhiều thí sinh lựa chọn nhưng có một vấn đề khiến các thí sinh vô cùng băn khoăn chính là giá trị bằng Liên thông có được như bằng Cao đẳng Dược Đọc thm »