Có chứng chỉ hành nghề Y muốn chuyển sang hành nghề Dược có được không?

Có chứng chỉ hành nghề Y muốn chuyển sang hành nghề Dược có được không?

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề Y giờ tôi muốn chuyển sang hành nghề Dược có được không và làm như thế nào?

Có chứng chỉ hành nghề Y muốn chuyển sang hành nghề Dược có được không?

Có chứng chỉ hành nghề Y muốn chuyển sang hành nghề Dược có được không?

Ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Theo thông tin ban biên tập Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật dược 2016 thì Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

“1.Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

Việc áp dụng Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Điểm l Khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

2.Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

…”

Căn cứ theo quy định như trên thì bạn phải có văn bằng chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược như phân tích ở trên thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Hiện nay chưa có quy định về trường hợp có chứng chỉ hành nghề Y được chuyển sang hành nghề Dược. Do vậy bạn muốn có chứng chỉ hành nghề Dược thì bạn phải tham gia khóa học đào tạo để được cấp văn bằng chuyên môn ngành Dược, đồng thời có thời gian thực hành tại cơ sở Dược phù hợp thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề Dược.

Đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Dược học cuối tuần

Đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Dược học cuối tuần

Học văn bằng 2 Cao đẳng Dược để được cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Theo thông tin tư vấn như trên thì nếu bạn muốn hành nghề Dược, bạn có thể đăng ký học thêm văn bằng 2 Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur với thời gian đào tạo là 20 tháng. Lịch học vào các ngày thứ 7 Chủ nhật hàng tuần.

Bạn có thể đăng ký tại đây để được cán bộ liên hệ tư vấn.

Đăng ký xét tuyển Online

Hoặc nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược hệ văn bằng 2 về địa chỉ Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur theo thông tin sau.