Thí sinh tốt nghiệp THCS có được học Trung cấp Điều dưỡng tại Hà Nội?

Thí sinh tốt nghiệp THCS có được học Trung cấp Điều dưỡng tại Hà Nội? Cơn khát nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc theo học Trung cấp Điều dưỡng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những thí sinh đã tốt nghiệp THCS. Tốt nghiệp Trung cấp Đọc thm »