Nắm bắt thông tin tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng năm 2018

Đáp ứng nhu cầu tìm kiến thông tin tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng năm 2018, Trường Trung cấp Y khoa Pasteur cập nhật đầy đủ trên trang web chính thức của Trường. Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Hộ sinh Hà Nội năm 2017 Thông báo tuyển sinh Trung cấp Hộ sinh học Đọc thm »