Tham khảo đề thi THPT Quốc gia các môn xã hội năm 2020

Tham khảo đề thi THPT Quốc gia các môn xã hội năm 2020

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân tập trung kiến thức ở chương trình lớp 12 và lớp 11, thời gian làm bài 60 phút cho 40 câu hỏi.

Sĩ tử thi THPT Quốc gia các môn xã hội năm 2020. Hình ảnh minh họa

Sĩ tử thi THPT Quốc gia các môn xã hội năm 2020. Hình ảnh minh họa

Nội dung phân bổ kiến thức bài thi các môn Khoa học xã hội

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục&đào tạo đã công bố. Nội dung kiến thức phần lớn thuộc chương trình học kỳ một lớp 12. Đề thi không xuất hiện những câu hỏi thuộc phần tinh giản, có thể quan sát bảng sau:

Mức độ khó của các bài thi thành phần

Theo giảng viên Trường THPT Sài Gòn đề tham khảo thi THPT Quốc gia các môn xã hội của Bộ đưa ra, có 70% số câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các câu ở mức độ nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, một số ít rơi vào lớp 11. Giảng viên chuyên môn chia sẻ tại fanpage Kỳ thi THPT Quốc gia – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Môn Địa lý: Tỷ lệ câu hỏi thực hành cao, chiếm 40% là cơ hội lấy điểm cho học sinh. Hơn 50% số câu hỏi dưới ở mức độ nhận biết và thông hiểu thuộc phần sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam để trả lời. Những nội dung còn lại đều là những quy luật cơ bản của địa lý. Một số câu hỏi khó như câu 68, 71, 74. Trong đó câu 68 là câu thực hành kỹ năng Địa lý, học sinh phải nắm được công thức tính tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, sau đó phải so sánh giữa các quốc gia. Những câu còn lại đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thực tế kết hợp với những kiến thức đã học để trả lời.

Môn Lịch sử: Có khoảng 20% tổng số câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Một số câu hỏi khó như câu 31, câu 34, câu 39. Đây là những câu hỏi so sánh hoặc phân tích, học sinh phải hiểu bản chất của sự kiện và có cái nhìn khái quát các sự kiện mới có thể trả lời. Các câu hỏi đều tập trung vào đặc trưng của các sự kiện lịch sử, không đi sâu vào chi tiết. Nội dung các câu hỏi cũng là những vấn đề quen thuộc với học sinh, đã xuất hiện nhiều trong các đề thi trước đó.

Môn Giáo dục công dân: Đề bài đảm bảo tính thời sự khi đưa những vấn đề trong cuộc sống vào các câu hỏi tình huống: câu 106, câu 111. Tỷ lệ câu hỏi thực hành giảm so với đề thi THPT Quốc gia 2019, còn 25% (đề 2019 là 37,5%). Các câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu đều tập trung vào nội dung của các quyền của công dân, hoặc khái niệm cơ bản của quá trình lao động sản xuất. Các câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao yêu cầu giải quyết tình huống thuộc các chuyên đề: Thực hiện pháp luật, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, công dân với các quyền tự do cơ bản. Một số câu hỏi khó như: câu 115, 117 vừa chứa yếu tố phủ định, hoặc kết hợp nhiều yêu cầu, độ nhiễu cao, học sinh cần phân tích kỹ để tìm ra đáp án đúng.

Nguồn: caodangduochoc.edu.vn