Trường ĐH đầu tiên ở Việt Nam áp dụng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Sắp tới những phi vụ trốn tiết, nhờ người học hộ của sinh viên sẽ trở nên xa vời bởi giờ đây đã có công nghệ điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Học sinh THPT được học đại học dù chưa tốt nghiệp Cay đắng thí sinh đạt 29,25 điểm vẫn trượt ĐH Y Đọc thm »