Những điều cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất trong lịch sử

Những điều cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt nhất trong lịch sử Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất trong lịch sử chuẩn bị diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10/8. Vậy bạn cần phải nhớ những điều gì? 5 lưu ý giúp Đọc thm »