Cao đẳng Dược đào tạo Dược sĩ gắn liền thực hành

Cao đẳng Dược Hà Nội đào tạo Dược sĩ gắn liền thực hành Học Ngành Dược chỉ nắm vững những kiến thức lý thuyết là chưa đủ, sinh viên Trường Cao đẳng Dược cần phải được đào tạo gắn với thực hành, thực tiễn để rèn luyện kỹ năng tay nghề một cách thành thạo, Đọc thm »

Tăng lương cho giáo viên Cao đẳng Dược có thu hút được thầy giỏi?

Tăng lương cho giáo viên Cao đẳng Dược được coi là một giải pháp chủ chốt thu hút được những người tài giỏi gắn bó với nghề và làm tăng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Ngành Dược. Tiêu chí lựa chọn Trường Cao đẳng Dược học năm 2016 Học Cao đẳng Dược liệu Đọc thm »