Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục như thế nào?

Quyền lợi bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục là như thế nào?

Bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục là gì, những người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi như thế nào?

(Câu hỏi từ bạn Thanh Xuân, sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội– Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur).

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục như thế nào?

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm Y tế 5 năm liên tục như thế nào?

Theo thông tin ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, từ năm 2020, những người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 03 tháng theo quy định thì trên thẻ bảo hiểm y tế sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Bác sĩ Anh Tú, giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, bảo hiểm y tế có ý nghĩa rất quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Đa số người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 06 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên đối với những người đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì quyền lợi khi đi khám chữa bệnh sẽ được nâng lên nhiều.

Căn cứ theo khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như sau: Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Điều này có nghĩa là khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người bệnh sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám, chữa bệnh (hiện nay, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 95% hoặc 80% chi phí trong phạm vi được hưởng).

Chẳng hạn trường hợp như sau: Một người bệnh điều trị ung thư có tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 300 triệu đồng/năm khi chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” sẽ phải cùng chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh BHYT tương ứng với 60 triệu đồng.

Khi đã tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” thì sẽ không phải cùng chi trả 60 triệu đồng này nữa.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như thế nào?

Bác sĩ, giảng viên văn bằng 2 Cao đẳng Dược cho biết, theo luật bảo hiểm y tế, để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 03 điều:

(1) Tham gia Bảo hiểm Y tế đủ 5 năm liên tục trở lên

Tức là, trên thẻ bảo hiểm y tế có dòng chữ: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ …/…/…”.

Lưu ý: Nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

(2) Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở

Từ ngày 01/01/2020, lương cơ sở áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,49 triệu đồng = 8,94 triệu đồng.

Từ ngày 01/7/2020, lương cơ sở áp dụng mức 1,6 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,6 triệu đồng = 9,6 triệu đồng.

Điều này đồng nghĩa, từ 01/7/2020, người bệnh phải thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn so với thời điểm hiện nay thì mới được hưởng quyền lợi nêu trên.

 (3) Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trên đây là thông tin giải đáp thắc mắc cho bạn về quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và điều kiện được hưởng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tra cứu trong luật bảo hiểm y tế.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp

(Thông tin tham khảo trang Luật Việt Nam).