Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở Y tế thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở Y tế thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Em đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur và đang đi làm tại một Nhà thuốc từ tháng 2/2020, Nhà thuốc đã thẩm định GPP vào năm 2019 nên em chưa được Nhà thuốc ghi vào danh sách gửi lên Sở Y tế. Vậy em có được xác nhận thời gian thực hành để được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược không?

Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở Y tế thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở Y tế thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau.

Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở Y tế thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Theo thông tin ban biên tập Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp từ trang Thư ký Luật, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì về cơ sở thực hành chuyên môn thì:

“4. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:

a) Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn, Sở Y tế có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các nội dung quy định tại điểm a khoản này.”

Tuy vậy, quy định trên đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Do đó cơ sở bán lẻ thuốc trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành tại cơ sở mình không bắt buộc phải gửi danh sách người đăng ký thực về Sở y tế.

Do vậy, trường hợp bạn có thời gian thực hành tại Nhà thuốc nhưng Nhà thuốc không gửi danh sách nhân viên lên Sở Y tế thì bạn vẫn được xác nhận quá trình thực hành để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Tuyển sinh Cao đẳng Dược năm 2021

Tuyển sinh Cao đẳng Dược năm 2021

Địa chỉ học Cao đẳng Dược uy tín tại Hà Nội

Hiện nay nghề Dược là ngành nghề được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi cơ hội việc làm rất lớn. Nếu bạn yêu thích ngành Dược, muốn mở quầy thuốc tư nhân thì có thể đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo ngành Dược ở các hệ: Cao đẳng Dược chính quy, văn bằng 2 Cao đẳng Dược, liên thông Cao đẳng Dược.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký học có thể đăng ký trực tuyến tại đường link:

Đăng ký xét tuyển Online

Hoặc nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược về địa chỉ Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại: