Nhà thuốc phải đánh giá đạt chuẩn GPP bao lâu một lần?

Nhà thuốc phải đánh giá đạt chuẩn GPP bao lâu một lần?

GPP (thực hành tốt nhà thuốc) là tiêu chuẩn mà mọi nhà thuốc cần đạt được mới được đưa vào hoạt động. Vậy Nhà thuốc cần thực hiện đánh giá đạt chuẩn GPP bao lâu một lần?

Nhà thuốc phải đánh giá đạt chuẩn GPP bao lâu một lần?

Nhà thuốc phải đánh giá đạt chuẩn GPP bao lâu một lần? 

Đây cũng là thông tin được nhiều Dược sĩ quan tâm. Về vấn đề này, ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin giải đáp như sau.

Thời gian định kỳ đánh giá Nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Căn cứ theo quy định được nêu tại Điều 9 Thông tư 02/2018/TT-BYT về đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc:

– Thời gian định kỳ đánh giá việc duy trì đáp ứng GPP tại cơ sở bán lẻ thuốc là 03 năm, kể từ ngày kết thúc lần đánh giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế).

– Tháng 11 hằng năm, Sở Y tế công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP của cơ sở bán lẻ thuốc trong năm kế tiếp.

– Căn cứ vào kế hoạch đánh giá định kỳ do Sở Y tế công bố, nhà thuốc nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định về Sở Y tế trong thời gian tối thiểu 30 ngày, trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố.

Hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP

Hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP gồm những giấy tờ như sau:

+ Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

+ Tài liệu kỹ thuật cập nhật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của nhà thuốc (nếu có thay đổi);

+ Báo cáo tóm tắt về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong thời gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế) đến ngày đánh giá định kỳ.

– Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP theo thời hạn quy định, nhà thuốc được tiếp tục hoạt động bán lẻ thuốc theo phạm vi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, kể từ ngày nộp hồ sơ cho đến khi có kết quả đánh giá định kỳ.

Xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2021

Xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2021

Địa chỉ đào tạo Cao đẳng Dược uy tín

Nếu bạn yêu thích ngành Dược và muốn mở quầy thuốc, bạn có thể đăng ký học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo ngành Dược ở các hệ: Cao đẳng Dược chính quy, văn bằng 2 Cao đẳng Dược, liên thông Cao đẳng Dược.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký học có thể đăng ký trực tuyến tại đường link:

Đăng ký xét tuyển Online

Hoặc nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược về địa chỉ Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại: