Đạt khoảng 20 điểm thì có thể trúng tuyển vào trường Đại học nào năm 2020?

Đạt khoảng 20 điểm thì có thể trúng tuyển vào trường Đại học nào năm 2020? Nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến đầu vào năm 2020. Vậy khoảng 20 điểm thì nên xét tuyển trường nào? Danh sách các trường ĐH lấy điểm Đọc thm »

Hơn 40 trường ĐH lấy điểm sàn và điểm chuẩn dự kiến khoảng 28 – 29 điểm

Hơn 40 trường ĐH lấy điểm sàn và điểm chuẩn dự kiến khoảng 28 – 29 điểm Hôm nay, hơn 40 trường Đại học trên cả nước đã chính thức công bố điểm sàn và điểm chuẩn dự kiến. Theo đó, nhiều trường lấy chạm ngưỡng 28 – 29 điểm. Tháng 8 Âm: 3 con Đọc thm »