Điểm sàn các trường khối ngành kinh tế đã được công bố xét tuyển sớm năm 2024

Thí sinh cần theo dõi cẩn thận các thông tin về điểm chuẩn, điều kiện xét tuyển và thời hạn nộp hồ sơ để có thể chuẩn bị đầy đủ khi ứng tuyển sau khi biết điểm sàn các trường khối ngành kinh tế.


Điểm sàn các trường khối ngành kinh tế đã được công bố xét tuyển sớm năm 2024

Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024

Cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chia sẻ: Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục duy trì ba phương thức xét tuyển với chỉ tiêu dự kiến là 6.995. Nhà trường đã công bố điểm sàn cho các phương thức xét tuyển vào năm học này.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm sàn dự kiến là 20 điểm, bao gồm cả điểm ưu tiên. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Về phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào được xác định dựa trên điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng xét tuyển kết hợp.

Đối với thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) từ 85 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy (TSA) từ 60 điểm trở lên, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA/TSA nêu trên, điều kiện nhận hồ sơ như sau:

  • Các điểm thi HSA/TSA và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nêu trên cần có hiệu lực trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2024.

Trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được tính như sau:

  • Với điểm HSA/TSA: ĐXT = điểm quy đổi HSA/TSA + điểm ưu tiên (nếu có), trong đó điểm HSA/TSA được quy đổi về thang 30.

Đối với thí sinh sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điều kiện nhận hồ sơ là:

  • Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2024 đạt IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên, và có điểm thi TN THPT năm 2024 của môn Toán và một môn khác thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không tính điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước để tuyển sinh, cũng không cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ nghề. Trường không áp dụng thêm bất kỳ tiêu chí phụ nào trong quá trình xét tuyển. Thí sinh diện tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền này sẽ chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm sàn Học viện Tài chính năm 2024

Năm 2024, Học viện Tài chính dự kiến tuyển sinh hệ đại học với 4.500 chỉ tiêu và áp dụng năm phương thức xét tuyển khác nhau.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực và tư duy, mức điểm sàn được xác định như sau: thí sinh cần đạt từ 90/150 điểm trong bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc từ 60/100 điểm trở lên trong bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường sẽ xét tuyển từ thí sinh có điểm cao nhất xuống thấp cho đến khi đạt đủ chỉ tiêu.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS Academic từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 55 điểm trở lên, hoặc kết quả thi SAT từ 1050/1600 điểm trở lên, hoặc ACT từ 22 điểm trở lên. Các chứng chỉ và kết quả thi cần còn có hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Đối với thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2024, điểm xét tuyển sẽ được tính bằng tổng điểm của môn Toán, một trong các môn Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, và môn tiếng Anh được quy đổi, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngoài ra, đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia ở nước ngoài (đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận đạt trình độ tương đương THPT của Việt Nam), Học viện Tài chính sẽ xem xét dựa trên kết quả học tập THPT và ưu tiên các thí sinh đã nhận thông báo tiếp nhận vào học từ các trường đại học trên thế giới. Trong năm 2024, Trường Đại học Thương mại dự kiến sẽ thực hiện xét tuyển qua năm phương thức khác nhau, với mục tiêu tuyển sinh là 4.950 chỉ tiêu. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm sàn dự kiến là 20 điểm. Thí sinh quan tâm khối ngành Cao đẳng Y Dược có thể lựa chọn tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2024

Trong khi đó, đối với việc xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực và tư duy, thí sinh cần đạt từ 80/150 điểm trở lên trong bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc từ 50/100 điểm trở lên trong bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cụ thể, đối với ngành ngôn ngữ Anh, trường sẽ không xét tuyển dựa trên các bài thi năng lực và tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế yêu cầu thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển, bao gồm: IELTS Academic từ 5.5 điểm trở lên, TOEFL iBT (không bao gồm bản Home Edition) từ 50 điểm trở lên, HSK từ Cấp độ 4 trở lên, TCF từ 400 điểm trở lên, DELF từ B2/C1/C2; hoặc SAT từ 1.000 điểm trở lên, ACT từ 20 điểm trở lên. Hồ sơ xét tuyển cần được nộp kèm theo kết quả học tập cấp THPT và các chứng chỉ quốc tế đề cập trên, với điều kiện chúng vẫn còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển.

Điểm sàn Học viện Ngân hàng năm 2024

Trong năm nay, Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển sinh 3.514 chỉ tiêu thông qua 5 phương thức xét tuyển khác nhau. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực, trường đã công bố điểm sàn từ 85/150 điểm của bài thi tổ chức bởi Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh có thể lựa chọn phương thức xét tuyển thông qua điểm thi từ kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT. Trong kỳ thi này, thí sinh sẽ lựa chọn thi các môn theo tổ hợp xét tuyển trong 7 môn, bao gồm: Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Các môn sẽ được thi trắc nghiệm độc lập trên máy tính.

Điểm xét tuyển sẽ được tính bằng tổng điểm của các môn thi V-SAT thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, cộng với điểm cộng khuyến khích quy đổi và điểm ưu tiên quy đổi. Điểm cộng khuyến khích quy đổi được tính bằng điểm cộng khuyến khích nhân 5 (do quy đổi từ thang điểm 30 sang thang điểm 150 của bài thi V-SAT).

Với phương thức xét tuyển sớm dựa trên chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có học lực giỏi trong năm lớp 12 và một trong các chứng chỉ sau (có hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển): chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên, chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.0 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên. Điểm xét tuyển sẽ được tính bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ quốc tế nhân 3, cộng với điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên.

Nguồn: Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur