Bổ sung đối tượng thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2022

Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Bổ sung đối tượng thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2022

Bổ sung đối tượng thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2022

Trước đó, quy chế và hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Các trường hợp được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

Theo thông tin ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hướng dẫn trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Thứ nhất, thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt vào thời điểm trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi có thể được xem xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông. Điều kiện là phải xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Thứ hai, thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Trường hợp trên đây điều kiện để được đặc cách tốt nghiệp phải có điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông đều đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Thứ ba, thí sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT 2022

Theo thông tin ban biên tập Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Cụ thể, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Điều kiện để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp.