Tuyển sinh đại học năm 2023: Mở một số ngành mới

Đã có hàng chục trường đại học công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, cơ bản một số trường giữ ổn định như năm 2022 và mở thêm một số ngành mới và bỏ một số cách thức tuyển sinh không hiệu quả.


Tuyển sinh đại học năm 2023: Mở một số ngành mới

Mở thêm ngành mới trong năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương có 6 cách thức tuyển sinh chính quy: xét học bạ Trung học phổ thông; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả học tập; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 theo một số tổ hợp môn, áp dụng cho một số chương trình tiêu chuẩn và định hướng nghề nghiệp quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả một số kỳ thi đánh giá năng lực do 2 Đại học Quốc gia tổ chức; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, có thêm hai ngành mới được đào tạo tại trụ sở chính là Kinh tế chính trị và chương trình Kinh tế chính trị quốc tế. Tổng chỉ tiêu cho cả ba cơ sở tại Hà Nội, Thành phố HCM, Quảng Ninh là 4.100, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2022.

Riêng cách thức xét điểm học bạ là điểm mới trong cách thức tuyển sinh của trường năm nay. Cụ thể, sử dụng kết quả học tập của 4 môn học trong 6 học kỳ Trung học phổ thông. Theo lý giải của lãnh đạo Phòng Đào tạo, trong tổ hợp 4 môn xét tuyển có 3 môn học bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Loại một số ngành mà xã hội không còn nhu cầu

Cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur cho biết: Năm 2022, kết quả nhập học của sĩ tử chủ yếu ở cách thức xét học bạ (trên 36%) và xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (trên 52%).

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai một số giải pháp liên quan trực tiếp tới công tác tuyển sinh Đại học. Cụ thể, ban hành danh mục thống kê ngành thí điểm, lựa chọn chỉ đưa vào một số ngành mới tuyển sinh tốt hoặc có dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai; hướng dẫn một số cơ sở đào tạo rà soát lại một số ngành tuyển sinh, loại bỏ một số ngành đào tạo không còn nhu cầu của xã hội và một số ngành mới đào tạo thí điểm kém hiệu quả. Giữ ổn định quy chế tuyển sinh, chỉ đạo và hướng dẫn một số cơ sở đào tạo hoàn thiện một số cách thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tăng độ tin cậy của một số hình thức đánh giá, xét tuyển và sự công bằng đối với sĩ tử.

Theo các cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội thì kết quả một số kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sẽ ngày càng được một số trường Đại học trọng dụng để xét tuyển. Hiện nay, một số trường đại học tổ chức một số kỳ thi đánh giá năng lực theo hình thức 1 bài thi đánh giá năng lực chung.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2023

Trong khi đó, đối với một số ngành học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM cũng như một số trường Đại học khác, sĩ tử cần có một số năng lực chuyên biệt cụ thể, phù hợp với tính chất của ngành học. Chẳng hạn, sĩ tử dự thi vào ngành Sư phạm Toán học thì cần được đánh giá năng lực Toán học để khẳng định mức độ phù hợp với ngành học cũng như khả năng tiếp thu một số kiến thức ngành trong quá trình học tập ở bậc đại học.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ đóng vai trò quan trọng trong tuyển sinh hiện nay. Đặc biệt, theo định hướng hiện nay, khi mà Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ dần chỉ tập trung vào mục tiêu xét tốt nghiệp Trung học phổ thông thì kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ giúp một số trường có đủ dữ liệu để sử dụng cho công tác tuyển sinh.

Nguồn: caodangduochoc.edu.vn