Hướng dẫn làm bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn làm bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia tổ chức bài thi tổ hợp. Bộ GD&ĐT hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài và một số điểm cần lưu ý khi làm bài thi tổ hợp như sau.

Hướng dẫn làm bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn làm bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ có 2 bài thi tổ hợp là: Bài thi KHTN gồm các môn thành phần: Hóa học – Vật Lý – Sinh học, và bài thi KHXH gồm các môn thành phần: Lịch sử – Địa Lý – Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT) hoặc Lịch Sử – Địa Lý (đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên).

Khi thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia cần đăng ký môn tự chọn là KHTN hay KHXH để xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh được phép đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, điểm của bài thi nào cao hơn sẽ được dùng để xét công nhận tốt nghiệp. Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội lưu ý thí sinh khi làm bài thi tổ hợp cần chú ý những điều sau:

Lưu ý khi làm bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp theo từng môn thành phần theo trình tự: Vật lý – Hóa học – Sinh học (đối với bài thi KHTN) và Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân (đối với bài thi KHXH). Thí sinh sẽ làm bài thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm.

Ngay khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm bao gồm: Họ tên, Số báo danh, Mã đề thi… Các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp có cùng 1 mã đề thi, vì thế trước khi làm bài thí sinh cần kiểm tra kỹ mã đề thi của mình.

Sau khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, thí sinh phải nộp lại đề bài và giấy nháp trước khi làm môn thi thành phần tiếp theo. Đối với môn thi thành phần cuối cùng trong bài thi tổ hợp, thí sinh không cần phải nộp lại đề thi và giấy nháp. Đối với các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thí sinh không cần phải nộp lại đề thi và giấy nháp.

Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội

Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm năm 2017.

Lưu ý khi đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017.

Việc đăng ký dự thi sẽ do các Sở GDĐT tổ chức triển khai tại các trường THPT/Trung tâm GDTX và tại những địa điểm khác do Sở GD&ĐT quy định. Thí sinh cần nắm rõ quy chế tuyển sinh để đăng ký dự thi kịp thời và không xảy ra sai sót.

Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017, thí sinh cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trong phiếu ĐKDT, đặc biệt là các thông tin như: Thông tin cá nhân, đối tượng dự thi, bài thi bắt buộc, bài thi tự chọn, đối tượng ưu tiên (nếu có), bài thi nào sử dụng để xét tốt nghiệp THPT…

Một điểm mới so với năm 2016, năm 2017 thí sinh sẽ đăng ký dự thi cùng với đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Để đăng ký xét tuyển đúng, thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường trên website thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và website của các trường. Thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2017

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Cao đẳng Y Dược với các ngành: xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm, Cao đẳng Dược. Thí sinh đăng ký xét tuyển nộp hồ sơ về địa chỉ: