Đáp án 24 mã đề thi sinh học thpt quốc gia 2018

Đáp án đề thi Sinh học thpt quốc gia năm 2018 tất cả các mã đề sẽ được cập nhật nhanh chóng tại đây, mời thí sinh và quý phụ huynh cũng kiểm tra và đối chiếu. 

Đáp án 24 mã đề thi sinh học thpt quốc gia 2018

Sáng nay, hơn 350.000 thí sinh bước vào làm bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm Lý – Hóa – Sinh, theo đánh giá bước đầu. Đề thi Sinh học được nhiều học sinh đánh giá là đề khá khó và dài hơn so với hai môn thi đầu tiên. Dưới đây là toàn bộ đáp án đề thi Sinh học thpt quốc gia năm 2018 thí sinh có thể so sánh và tham khảo.

Một số câu chưa có lời giải tạm thời bỏ trống, do thời gian gấp rút mục đích là để cung cấp cho thí sinh một cách nhanh chóng nhất. Thí sinh có thể ấn F5 để được cập nhật bổ sung

Bài giải đề thi môn Sinh học mã 218

 81 D 82 D  83 A  84 C  85 D  86 D  87 D  88 B 
89 D  90 B  91 D  92 B  93 B  94 C  95 B  96 D 
97 A  98 B  99 C  100 C  101 D  102 D  103 B  104 D 
105 A  106 B  107 C  108 A  109 C  110 B  111 B  112 C 
113 A  114 C  115 D  116 A  117 B  118 D  119 C  120 D 

Bài giải đề thi môn Sinh học mã 213

 81 B 82 D  83 B  84 B  85 A  86 B  87 A  88 A 
89 D  90 D  91 D  92 C  93 C  94 B  95 B  96 A 
97 D  98 B  99 B  100 B  101 D  102 D  103 B  104 C 
105 C  106  107 D  108 C  109   110  111  112 
113  114  115 B  116  117  118  119  120 

Bài giải đề thi môn Sinh học mã 222

 81 D 82 A  83 D  84 B  85 C  86 C  87 B  88 B 
89 A 90 A  91 D  92 D  93 D  94 D  95 D  96 C 
97 C  98 A  99 B 100 B  101 D  102 A  103 A  104 D 
105 A  106 C  107 D  108 B  109 D  110 C  111 C  112 B 
113 C  114 D  115 A  116 A  117 C  118 C   119 D 120 B 

Bài giải đề thi môn Sinh học mã 214

 81. D  82 B  83 B  84 C 85 A 86 C 87 C 88 A
89 B 90 A 91 C 92 A 93 A 94 D 95 B 96 D
97 C 98 B 99 C 100 A 101 A 102 B 103 C 104 D
105 C 106 B 107 D 108 C 109 D 110 A 111 C 112 B
113 C 114 D 115 A 116 A 117 B 118 C 119 A 120 B

Bài giải đề thi môn Sinh học mã 208

 81 B 82 C  83 A  84 D 85 D 86 A  87 A  88 C 
89 C  90 B  91 A  92 C  93 B  94 A  95 D  96 C 
97 D  98 B  99 A  100 B  101 C  102 D  103 A  104 A 
105 A  106 D  107 C  108 C  109 C  110 A  111 D  112 B 
113 B  114 D  115 D  116 D  117 D  118A  119 A  120C 

Ban biên tập thông tin – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur sẽ tiếp tục cập nhật sau khi các thầy cô có đáp án giải đề đối với các đề tiếp theo. Thí sinh có thể ấn F5 để được cập nhật.

LOADING…..