Có được thay đổi nguyện vọng xét tuyển từ trường Quân đội sang trường Công an?

Có được thay đổi nguyện vọng xét tuyển từ trường Quân đội sang trường Công an?

Em muốn đăng ký xét tuyển đăng ký xét tuyển đồng thời vào cả trường Quân đội và trường Công an có được không? Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu em muốn thay đổi nguyện vọng thì có được không?

(Nguyễn Trung Anh – Hà Nội).

Có được thay đổi nguyện vọng xét tuyển từ trường Quân đội sang trường Công an.

Có được thay đổi nguyện vọng xét tuyển từ trường Quân đội sang trường Công an?

Trả lời.

Trên đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Anh nhờ Ban Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur giải đáp. Ban Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur xin trả lời câu hỏi của bạn như sau.

Có được đăng ký xét tuyển đồng thời vào trường Công an và trường Quân đội?

Năm 2017, các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành Công an và Quân đội cùng tham gia xét tuyển với các trường Đại học dân sự khác. Tuy nhiên thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường Công an hoặc trường Quân đội buộc phải đăng ký ở nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và phải đăng ký vào đúng trường tham gia sơ tuyển. Chính vì thế thí sinh chỉ có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường Công an hoặc 1 trường Quân đội.

Có được thay đổi nguyện vọng từ trường Quân đội sang trường Công an?

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với trường công an hay trường quân đội.

Như vậy bạn không được phép thay đổi nguyện vọng từ trường quân đội sang trường Công an hoặc ngược lại. Tuy nhiên thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng từ trường Công an hoặc Quân đội sang một trường Đại học dân sự khác.

Chỉ tiêu của các trường Công an năm 2017 giảm mạnh.

Theo thông báo của Tổng Cục chính trị CAND, năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường khối ngành công an giảm mạnh còn khoảng một nửa so với năm 2016.

Năm 2017 các trường Công an nhân dân tuyển sinh theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH vào các trường công an phải khai tại điểm 21 mục D trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 ở thứ tự ưu tiên số 1.

Thí snh muốn dự tuyển vào trường CAND thì phải đáp ứng điều kiện xếp loại Hạnh kiểm loại Khá trở lên, tiêu chuẩn chính trị phải đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo chuẩn hóa Bộ Y tế

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo theo chuẩn của Bộ Y tế.

Trên đây là phần giải đáp của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Trường hợp thí sinh yêu thích ngành Y Dược nhưng không đủ năng lực thi vào Đại học có thể chọn xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Đây là địa chỉ uy tín đào tạo các chuyên ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm, Dược trình độ Cao đẳng được đánh giá cao.

Thí sinh có nguyện vọng học nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược năm 2017 về địa chỉ: