Những khái niệm trong ngành Kỹ thuật Vật lý phục hồi chức năng

Những khái niệm trong ngành Kỹ thuật Vật lý phục hồi chức năng Kỹ thuật Vật lý trị liệu ra đời cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ giúp con người phục hồi những chức năng vốn có của cơ thể sau khi được điều trị. Những khái niệm trong ngành Kỹ Đọc thm »