Cần lưu ý gì khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017?

Cần lưu ý gì khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017?

Theo quy chế Kỳ thi THPT quốc gia 2017, thí sinh sẽ có 10 ngày để nộp đơn xin phúc khảo đến nơi đăng ký dự thi kể từ ngày công bố điểm thi chính thức.

Cần lưu ý gì khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017?

Cần lưu ý gì khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017?

Kể từ thời điểm Bộ công bố điểm thi, các bạn thí sinh sẽ có 10 ngày để đến trường THPT, nơi đăng ký dự thi nộp đơn xin phúc khảo. Trường THPT sẽ có trách nhiệm chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi tương ứng.

Thí sinh có 10 ngày phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2017

Đây là điểm lưu ý đầu tiên mà Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần thông tin đến các bạn thí sinh vừa thi THPT quốc gia năm nay. Tức là trong 10 ngày kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố kết quả (Dự kiến ngày 7/7 công bố điểm thi) thì thí sinh có quyền làm đơn xin phúc khảo bài thi của mình ở bất kỳ môn nào kể cả tự luận và trắc nghiệm. Quá thời hạn trên thí thí sinh sẽ không có quyền phúc khảo nữa. Đây sẽ là thời gian để nơi đăng ký dự thi tức là trường THPT tiếp nhận đơn xin của thí sinh và chuyển dữ liệu muốn phúc khảo về Hội thi đúng theo quy định. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh có yêu cầu. Quy định này là bắt buộc.

Nếu chênh lệch 0,25 điểm trở lên thì sẽ được điều chỉnh điểm

Một trong những số những điều mà thí sinh cần lưu ý khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia là nếu điểm thi phúc khảo của mình chênh lệch từ 0,25 điểm so với kết quả thi thì sẽ được điều chỉnh điểm lên. Quy chế thi THPT quốc gia năm nay chỉ rõ việc tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, đảm bảo đúng nguyên tắc 2 cán bộ chấm thi chấm một bài thi độc lập. Theo đó, nếu điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố chính thức từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm lên. Nếu điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đầu tiên từ 0,5 điểm trở lên thì bắt buộc phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Cuộc đối thoại này có ghi biên bản. Trường hợp có dấu hiệu tiêu cực thì xử lý theo quy định. Trưởng ban Phúc khảo sẽ có trách nhiệm trình Chủ tịch Hội đồng thi điểm chính thức của bài thi sau khi đã phúc khảo ký duyệt.

Điểm chấm lại bài thi trắc nghiệm là điểm mới của bài thi

Một học viên đang theo học Liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có em gái thi THPT quốc gia chia sẻ băn khoăn “nếu em gái tôi phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì đó có phải là điểm mới của bài thi không”. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin trả lời như sau:

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì điểm chấm lại sẽ là điểm mới của bài thi

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì điểm chấm lại sẽ là điểm mới của bài thi

Quy chế quy định rõ rằng việc chấm lại bài thi dạng bài trắc nghiệm được đề nghị phúc khảo bắt buộc có mặt đầy đủ thành viên của Tổ Chấm phúc khảo, bộ phận giám sát, Tổ Chấm phúc khảo tiến hành mở niêm phong và rút bài phúc khảo theo quy định. Trong đó, bộ phận giám sát và thành viên Tổ Chấm phúc khảo sẽ có trách nhiệm đối chiếu từng câu trả lời của thí sinh đã được tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Đáp án này sẽ được so sánh với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính. Trường hợp phát hiện những sai lệch thì bắt buộc phải in Phiếu chấm (in từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu làm hồ sơ. Bộ phận này sẽ có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch.

Theo cập nhật của cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì sau khi đã đối chiếu xong thì niêm phong bài thi. Bộ phận giám sát và thành viên Tổ Chấm phúc khảo cùng ký niêm phong. Sau đó sẽ được lưu giữ theo quy định. Kết thúc việc chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thí sinh, Tổ Chấm phúc khảo lập biên bản tổng kết, tất cả các thành viên và bộ phận giám sát sẽ ký vào biên bản. Kết luận cuối cùng là điểm chấm lại sau khi thí sinh để nghị phúc khảo bài thi chênh lệch so với điểm chấm lần đầu tiên thì điểm phúc khảo này được xem là điểm mới của bài thi.

Trên đây là một số điểm cần lưu ý khi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017 mà bạn cần phải nhớ.

Trang Minh – Caodangduochoc.edu.vn