Vợ lĩnh lương rồi giấu chồng lập quỹ đen là phạm pháp

Anh Phạm Văn Phúc có vợ làm Dược Sĩ hỏi: Vợ tôi làm Dược sĩ có nhiều khoản thu nhập khác ngoài lương nhưng lại thích mua sắm Online nên hay giấu chồng lập “Quỹ đen”. Tôi muốn hỏi là: Vợ lĩnh lương rồi giấu chồng lập quỹ đen có phạm pháp không?

Vợ lĩnh lương rồi giấu chồng lập quỹ đen là phạm pháp

Chuyên gia Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin được giải đáp như sau:

Theo Điều 33 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác).

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Như vậy, nếu chồng hoặc vợ giấu vợ hoặc chồng lấy tài sản chung để lập ‘quỹ đen’ phục vụ cho nhu cầu riêng của mình là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.