Tổng hợp điểm chuẩn các trường Y Dược trong 5 năm gần đây

Tổng hợp điểm chuẩn các trường Y Dược trong 5 năm gần đây

Tổng hợp điểm chuẩn các trường Y Dược trong 5 năm gần đây giúp thí sinh tham khảo và có lựa chọn phù hợp trước khi đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018.

 Tổng hợp điểm chuẩn các trường Y Dược trong 5 năm gần đây

Tổng hợp điểm chuẩn các trường Y Dược trong 5 năm gần đây

Để giúp thí sinh yêu thích lĩnh vực Y Dược lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất với khả năng của mình, ban tư vấn Tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược hàng đầu cả nước trong 5 năm gần đây.

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

27

26

28

26,75

29,25

2

Y học dự phòng

22

22

24,25

23

23,5

3

Y học cổ truyền

23,5

22,5

24,75

24

25,75

4

Y tế cộng đồng

21

18,5

22,75

20,5

22,25

5

Kỹ thuật hình ảnh y học

22

21,5

23,75

23,5

22,25

6

Xét nghiệm y học

23,5

23,5

25

24

26,25

7

Dược học

26

25

26

25,5

27,5

8

Điều dưỡng hộ sinh

21

19,5

22,75

21,5

22,75

9

Điều dưỡng gây mê

22,5

20,5

23,25

22,75

24,75

10

Điều dưỡng

22

21

23,25

22,5

24,5

11

Phục hồi chức năng

21

21

23,25

22

24,25

12

Răng hàm mặt

26

24,5

27,5

26

29

13

Kỹ thuật phục hình răng

21,5

21,5

23

23

25

TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

27,5

26,5

27,75

27

29,25

2

Y đa khoa phân hiệu Thanh Hóa

24,5

26,75

3

Răng hàm mặt

27

25

27

26,75

28,75

4

Y học cổ truyền

25

23

25

25,5

26.75

5

Y học dự phòng

22,5

22

24

24

24,5

6

Khúc xạ nhãn khoa

23,75

24,5

26,5

7

Y tế cộng đồng

22

20

23

23,25

23,75

8

Dinh dưỡng

20

22,5

23

23,5

24,5

9

Xét nghiệm y học

24,25

24,75

26,5

10

Điều dưỡng

24

22

24

24

26

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

Số TT

Tên ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Dược học

27

23,5

26,75

26,75

28

TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Số TT

Tên ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Răng hàm mặt

24,75

23,2

27,25

2

Y đa khoa

23

22

24

22,8

27

3

Dược học

26,75

4

Xét nghiệm y học

14

21

23,75

22,5

25,75

5

Khúc xạ nhãn khoa

23.25

22,2

25,25

6

Kỹ thuật y học

14

19,5

23,5

21,9

24,5

7

Điều dưỡng

18,5

18

22

21,25

23,25

8

Hộ sinh

20,5

9

Y tế cộng đồng

23.25

21,3

21,75

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

25

24,5

25,75

25

27

2

Răng hàm mặt

25

23,5

25,75

24,25

27

3

Dược học

25

23,5

25,5

24,25

26.5

4

Y học cổ truyền

21,5

22,5

24,75

23

25

5

Xét nghiệm y học

22

20,5

23,75

23,25

25

6

Y học dự phòng

21,5

21

24,25

22,5

23

7

Điều dưỡng

20

19

22,75

22,25

22,75

8

Y tế cộng đồng

18

18

22,25

21,25

20,5

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC- ĐH HUẾ

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

26

24,5

26,5

26

28,25

2

Y học dự phòng

21

20,5

22,5

22,75

22

3

Y học cổ truyền

22

22

24

24,5

25,5

4

Y tế cộng đồng

20

18

20,75

21

18

5

Kỹ thuật hình ảnh y học

22,5

22

22,75

23,25

24,5

6

Xét nghiệm y học

19

22

23,25

24,5

7

Dược học

25,5

24

26

25,5

27

8

Điều dưỡng

21

21

21,75

22,5

23,5

9

Răng hàm mặt

25

23,5

25,75

25,75

27,75

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH

Số TT

Tên ngành

Điểm Trúng tuyển 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

25,5

25

26

25,25

27,5

2

Y học cổ truyền

23

21.5

24,5

23,75

25

3

Điều dưỡng

22,5

20,5

23

22,5

24,25

4

Y tế cộng đồng

15

20

21,75

21,25

20

5

Y học dự phòng

22,5

21

23,25

6

Dược học

24,5

24

25,5

24,25

26

KHOA Y- ĐHQG TP.HCM

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013

Điểm trúng tuyển năm 2014

Điểm trúng tuyển năm 2015

Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

26

23,5

26

25,5

28,25

2

Y đa khoa chất lượng cao

26,5

3

Dược học

26

26,5

Điểm chuẩn các trường Đại học Y Dược 5 năm gần đây

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT

Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xét tuyển với hình thức tuyển thẳng thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tạo điều kiện tối đa cho tất cả thí sinh yêu thích lĩnh vực này đều có thể theo đuổi đam mê của mình.

Bên cạnh chương trình đào tạo Cao đẳng Dược, nhà trường còn có nhiều chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau như: Văn bằng 2 Cao đẳng Dược, liên thông Cao đẳng Dược… với thời gian đào tạo rút ngắn và mức chi phí tiết kiệm. Đặc biệt năm 2018, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur miễn 100% học phí cho những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định Nhà nước và chính sách riêng của trường.

Tuyển sinh Cao đẳng Y DTrường Cao đẳng Y Dược Pasteur xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT

Thí sinh yêu thích ngành Dược có thể nộp Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2018 – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur về địa chỉ: