Tài liệu tham khảo môn Chính Trị

Tài liệu tham khảo môn Chính Trị

Chính trị là một bộ phận kiến thức thượng tầng và xã hội gồm hệ tư tưởng chính trị, nhà nước liên quan đến giai cấp, tổ chức, đảng phái, dân tộc. Các tầng lớp xã hội mà cốt lõi là vấn đề giành chính quyền, lãnh đạo tổ chức và xác định nội dung hoạt động của nhà nước.

Với bộ tài liệu này sẽ giúp các em sinh viên học tốt hơn môn Chính Trị

Các em tải file trực tiếp tại đây. Bấm tải file.

Nguồn: Cao đẳng Dược Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *