Tài liệu tham khảo: Giáo trình Dược học cổ truyền

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Dược học cổ truyền

Giáo trình Dược học cổ truyền trang bị cho sinh viên ngành Dược những kiến thức cơ bản của lý luận y học cổ truyền để có thể vận dụng vào việc hướng dẫn sử dụng và chế biến bào chế thuốc cổ truyền…

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Dược học cổ truyền

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Dược học cổ truyền

Ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin chia sẻ tài liệu Giáo trình Dược học cổ truyền, đây là tài liệu hữu ích cho sinh viên ngành Dược tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Giới thiệu cuốn sách Giáo trình Dược học cổ truyền

Nền y học cổ truyền Việt Nam có truyền thống và có lịch sử lâu đời, phong phú. Từ xa xưa ông cha ta đã biết sử dụng nguồn dược liệu quý giá trong thiên nhiên với các phương pháp chế biến khác nhau và các dạng bào chế phù hợp để sử dụng trong việc phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, thế hệ trước truyền lại cho các thế hệ sau những kiến thức và kinh nghiệm từ thế hệ đi trước từ thực tiễn lâm sàng, xây dựng nên những lý luận về các phương pháp phòng và chữa bệnh, đồng thời còn dựa vào hệ thống triết học cổ phương Đông, vận dụng vào y học cổ truyền như thuyết âm dương ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc… tạo ra một hệ thống y lý phong phú, có sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Tài liệu Dược học cổ truyền sẽ trang bị cho sinh viên ngành Dược những kiến thức cơ bản của lý luận y học cổ truyền để có thể vận dụng vào việc hướng dẫn sử dụng và chế biến bào chế thuốc cổ truyền. Nêu được các khái niệm cơ bản của thuốc cổ truyền, nhận biết được 15 loại thuốc theo phân loại thuốc cổ truyền. Trình bày được mục đích ý nghĩa và các phương pháp chế biến bào chế thuốc cổ truyền.

Trên cơ sở đó, sinh viên dược có thể tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc y học cổ truyền cũng như có thể tiến hành chế biến bào chế được các vị thuốc y học cổ truyền thông thường, đáp ứng một phần trong mục tiêu chung của trường đề ra.

Các bạn sinh viên Cao đẳng Dược chính quy, văn bằng 2 Cao đẳng Dược, liên thông Cao đẳng Dược có thể tìm thêm cuốn sách này để tham khảo trong quá trình học tập và làm việc.

Giáo trình Dược học cổ truyền

Giáo trình Dược học cổ truyền

Nội dung Giáo trình Dược học cổ truyền

Giáo trình Dược học cổ truyền của Trường Đại học Dược Hà Nội – Bộ Môn Dược học Cổ truyền, Chủ biên: PGS.TS. PHẠM XUÂN SINH. Giáo trình gồm 3 phần với 11 chương như sau:

Phần 1: ĐẠI CƯƠNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Chương I. Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam

Chương II. Một số học thuyết y học cổ truyền

Chương III. Nguyên nhân bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền

Chương IV. Bát cương, bát pháp

Chương V. Phép tắc trị bệnh theo y học cổ truyền

Chương VI. Nội dung phương thuốc y học cổ truyền

Chương VII. Xã hội hóa y học cổ truyền

Phần 2. THUỐC CỔ TRUYỀN

Chương VIII. Đại cương về thuốc cổ truyền

Chương IX. Phân loại thuốc cổ truyền

Phần 3. CHẾ BIẾN THUỐC CỔ TRUYỀN

Chương X. Đại cương chế biến thuốc cổ truyền

Chương XI. Chế biến một số vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền.

Download tài liệu Giáo trình Dược học cổ truyền

 Link Download: Giáo trình Dược học cổ truyền.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn sưu tầm.