Cao đẳng Dược đào tạo Dược sĩ gắn liền thực hành

Cao đẳng Dược Hà Nội đào tạo Dược sĩ gắn liền thực hành Học Ngành Dược chỉ nắm vững những kiến thức lý thuyết là chưa đủ, sinh viên Trường Cao đẳng Dược cần phải được đào tạo gắn với thực hành, thực tiễn để rèn luyện kỹ năng tay nghề một cách thành thạo, Đọc thm »