Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 thi THPT quốc gia

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 thi THPT quốc gia

Môn Lịch sử có rất nhiều dữ kiện cần phải nhớ, sau đây là sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lớp 12 giúp thí sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 thi THPT quốc gia

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 thi THPT quốc gia

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, môn Lịch sử thuộc bài thi Khoa học xã hội. Đây là môn học khó đối với nhiều thí sinh bởi có quá nhiều mốc thời gian, sự kiện cần phải nhớ. Để việc học môn Lịch sử trở nên đơn giản hơn và ghi nhớ lâu hơn, các bạn học sinh có thể sử dụng phương pháp hệ thống kiến thức môn Lịch sử bằng sơ đồ tư duy.

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 thi tốt nghiệp THPT

Theo giảng viên Trường THPT Sài Gòn tổng hợp kiến thức lớp 12 ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 như sau.

 Thí sinh download tại: Sơ đồ tư duy môn Lịch sử

Việc tổng hợp kiến thức thông qua sơ đồ tư duy sẽ khiến cho não bộ dễ ghi nhớ hơn, tuy nhiên khuyến khích các em tự vẽ sơ đồ tư duy bởi trong lúc vẽ thí sinh có thể nhớ được khá nhiều lượng kiến thức trong bài học.

Nội dung chương trình học môn lịch sử lớp 12

Chương trình học môn Lịch sử lớp 12 gồm có các chương, bài giảng như sau.

  • LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 – 1949)

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Bài 6: Nước Mĩ

Bài 7: Tây Âu

Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 – 2000)

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

  • LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp.