Quy định siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018

Quy định siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018

Mới đây BHXH Việt Nam ra công văn yêu cầu Bộ Y tế siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018 theo tỷ lệ tối đa bằng 30 % tổng chi thuốc.

Quy định siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018

Quy định siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018

Tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc theo thứ hạng các bệnh viện

Theo công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi đến Bộ Y tế vào ngày 8/9 được Trung tâm Trung thông Cao đẳng Dược cập nhật, các bệnh viện tuyến TW trực thuộc Bộ Y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng như Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội; các Bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như Bệnh viện 198, Bệnh viện 30/4 và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tối đa bằng 30 % tổng chi thuốc. Đồng thời các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 30% tổng chi thuốc giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Đối với Bệnh viện hạng 1: Đây là các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% so với tổng chi thuốc. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 25%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% tổng chi thuốc. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 25%tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng năm 2016.

Bệnh viện hạng 2: Là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 15% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 15% chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Bệnh viện hạng 3: Là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 4% so với tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 4% điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 4% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 4% thuốc chi, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016. Đặc biệt, Bảo hiện Xã hội ViệT Nam khuyến cáo không sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng 4, trạm y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh không phân hạng.

Quy định siết chặt kê đơn biệt dược gốc năm 2018

Công cuộc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Tin Giáo dục đưa tin trước đó vào tháng 3/2017, Văn phòng Chính phủ gửi công văn công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập theo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đến nay công tác này được thực hiện nghiêm túc và có nhiều bước đổi mới quan trọng khi đã giảm được giá thuốc thuộc nhóm generic tới 35%. Bên cạnh những mảng tích cực thì vẫn còn những mặt hạn chế như công tác quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc biệt dược chưa được triển khai hiệu quả.

Trước tình hình có hàng trăm loại thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ và có thuốc generic tương tự được chứng minh tương đương sinh học với thuốc biệt dược gốc đáp ứng yêu cầu điều trị theo tiêu chuẩn cao nhất được các nước tham gia ICH (Nhóm 1) áp dụng trên thị trường hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh về việc sử dụng biệt dược gốc không vượt quá quy định so với tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thuốc biệt dược gốc đã hết hạn, bản quyền các thuốc Generic nhóm 1 có nhiều số đăng ký đám ứng yêu cầu điều trị tại các cơ sở y tế; sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi với các thuốc thuộc Nhóm 1 đã có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị theo danh mục do Bộ Y tế công bố.

Do tính đặc thù của biệt dược gốc là sản phẩm thuốc có chứa dược chất mới được nghiên cứu hoặc sáng chế từ các nhà sản xuất nên sẽ được phép sản xuất độc quyền trong một thời gian từ 10 đến 20 năm kể từ ngày dược chất được tìm thấy và trong thời gian bảo hộ,một công ty khác muốn sản xuất thuốc theo đơn biệt dược gốc phải được sự cho phép của hãng độc quyền, đồng thời phải trả tiền bản quyền.

Nguồn: caodangduochoc.edu.vn