Tham khảo một số vị trí tuyển dụng dành cho người học ngành Dược năm 2020

Tham khảo một số vị trí tuyển dụng dành cho người học ngành Dược năm 2020 Nếu bạn cho rằng học Dược chỉ đảm nhận vị trí Dược sĩ thì bạn đã nhầm. Theo học ngành Dược, bạn có thể làm được nhiều công việc hơn thế. Cao đẳng Dược Pasteur Hà Nội chính thức Đọc thm »