“Cuộc chiến” xét tuyển nguyện vọng 2 của các trường TỐP đầu Y Dược

“Cuộc chiến” xét tuyển nguyện vọng 2 của các trường TỐP đầu Y Dược Nhiều trường Đại học đầu ngành Y Dược sau khi xét tuyển đợt 1 vẫn không đủ thí sinh, khiến cho đợt xét tuyển bổ sung này cũng trở nên khó khăn. Thí sinh lại bước vao giai đoạn ” cân não Đọc thm »