Hướng dẫn thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thí sinh thủ tục phúc khảo bài thi trong quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 như sau.

Hướng dẫn thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2017

Phúc khảo bài thi là khi thí sinh nhận được kết quả thi mà cảm thấy điểm số không đúng với số điểm mà bạn chắc chắn thì có thể làm đơn phúc khảo bài thi để được chấm lại.

Quy định về phúc khảo bài thi.

Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia, sau đó Trường sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.

Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Quy trình phúc khảo bài thi như thế nào?

Quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được quy định như sau:

Việc phúc khảo sẽ được thực hiện theo từng môn dưới sự điều hành của Trưởng ban phúc khảo. Trước khi bài thi được bàn giao cho ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi cần thực hiện các việc sau:

+ Tra cứu đề thi từ số báo danh, tìm số phách của bài thi, lấy bài thi và đối chiếu với phiếu thu bài để đối chiếu số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp các bài thi của một môn thi vào túi đựng, đồng thời ghi rõ số bài thi và số tờ giấy thi của từng bài thi sau đó bàn giao cho Ban phúc khảo.

Khi tiến hành các việc liên quan đến phúc khảo bài thi phải có ít nhất 2 người trở lên, quan hệ giữa số báo danh và số phách phải được giữ bí mật tuyệt đối, không được ghép đầu phách.

Thủ tục phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm được quy định như sau:

+ Thành phần của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo tương tự như thành phần của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban Chấm thi.

+ Điểm sau khi chấm lại của Tổ phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

Thủ tục Phúc khảo bài thi tự luận.

Quy định về phúc khảo bài thi tự luận như sau:

– Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận được thực hiện bởi 2 cán bộ chấm thi, bắt buộc phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng để chấm trước đó trong bài thi của thí sinh.

– Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận như sau:

+ Nếu kết quả sau khi chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo của thí sinh sau đó giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

+ Nếu điểm sau khi chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo khác nhau thì sẽ lấy bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo để cán bộ thứ 3 chấm bằng màu mực khác. Nếu như điểm chấm thi của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo của thí sinh. Nếu cả 3 kết quả khác nhau thì sẽ lấy điểm Trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nếu bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu từ 0,25 điểm trở lên thì điểm sẽ được điều chỉnh. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu 0,5 trở lên thì phải tổ chức đối thọai trực tiếp giữa cán bộ chấm phúc khảo với cán bộ chấm đợt đầu, nếu phát hiện tiêu cực cần xử lý theo quy định.

Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2017 tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký học nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội 2017 về địa chỉ: