Hót: Tỷ lệ chọi nếu xét tuyển vào các trường CAND năm 2018 gây choáng

Hót: Tỷ lệ chọi nếu xét tuyển vào các trường CAND năm 2018 gây choáng

Năm 2018 có tổng 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu) khiến cho tỷ lệ chọi tăng lên hơn 30 khiến khả năng trúng tuyển khó hơn.

Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Kinh tế quốc dân là bao nhiêu?

Hót: Tỷ lệ chọi nếu xét tuyển vào các trường CAND năm 2018 gây choáng

Theo đó, cập nhật từ ban tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur  thì so với năm 2017 thì tổng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CAND đã  giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển. Nguyên nhân là do Học viện Chính trị CAND và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND không có chỉ tiêu xét tuyển năm nay. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Bộ Công an thông tin về đăng ký xét tuyển năm 2018 với tỷ lệ chọi cao chót vót

Mới đây, vào ngày 3/7, nhằm cung cấp thông tin đến các bạn thí sinh THPT Quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã thêm thông tin về việc đăng ký dự tuyển vào các trường CAND. Cụ thể năm 2018 có tất cả 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu), giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017. Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị CAND và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND không có chỉ tiêu xét tuyển. Theo đó, tỷ lệ chọi năm 2018 đã tăng lên hơn 30. Điều đó cho thấy khả năng trúng tuyển của các bạn thí sinh năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước.

Cục Đào tạo cũng cho biết các học viện, trường đại học CAND cũng đã tiến hành kiểm dò, tổ chức kiểm dò kỹ toàn bộ thông tin cá nhân thí sinh, từ hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt sơ tuyển từ Công an các tỉnh trong thời gian quy định. Mục đích là gửi về các trường để tránh sai sót, gian lận, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển vào trường trong năm 2018. Đây cũng là thông tin được đăng tải trên trang tin giáo dục của Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Bộ Công an thông tin về đăng ký xét tuyển năm 2018 với tỷ lệ chọi cao chót vót

Bộ Công an thông tin về đăng ký xét tuyển năm 2018 với tỷ lệ chọi cao chót vót

Chuyên viên tuyển sinh hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào CAND năm 2018

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh đang có ý định xét tuyển vào các trường thuộc hệ thống các trường Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an đã chỉ cho các thí sinh khi đăng ký thi THPT Quốc gia chưa nắm rõ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an dẫn đến tự xác định chưa đúng khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên của bản thân để có thể tiến hành đăng ký xét tuyển đúng chuẩn năm 2018. Đồng thời, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND, cụ thể các thông tin như sau:

  • Theo quy định của Bộ Công an: mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND năm 2018. Nguyện vọng xét tuyển đó phải là nguyện vọng 1. Tuy nhiên, trên dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều thí sinh đăng ký chưa đúng, cụ thể:
  • Thí sinh đạt sơ tuyển đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND tuy nhiên không phải là nguyện vọng 1. Hướng xử lý: Đối với những thí sinh này, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018), thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển vào các trường.
  • Thí sinh đạt sơ tuyển nhưng đăng ký hơn 1 trường, 1 tổ hợp vào hệ thống các trường CAND. Hướng xử lý: Đối với những thí sinh như vậy, các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018), thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1 và bỏ các nguyện vọng xét tuyển thừa (nguyện vọng 2, 3,…n) đi. Nếu không chỉnh sửa, thí sinh sẽ bị từ chối quyền xét tuyển (do vi phạm đăng ký hơn 1 tổ hợp, 1 ngành, 1 trường trong hệ thống các trường CAND).
  • Thí sinh đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức. Hướng xử lý: Các trường đã thông báo về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, yêu cầu thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào 1 trong các trường CAND (theo phân vùng tuyển sinh) thì trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018), thí sinh phải bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào 1 tổ hợp, 1 trường CAND là nguyện vọng 1, nếu không thí sinh dù đạt sơ tuyển cũng không được xét tuyển.
  • Thí sinh không sơ tuyển, không đạt sơ tuyển nhưng đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường CAND hoặc nhiều trường, nhiều tổ hợp vào các trường CAND. Hướng xử lý: các thí sinh trên sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển vào các trường CAND.

Chuyên viên tuyển sinh hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào CAND năm 2018

Chuyên viên tuyển sinh hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào CAND năm 2018

Trên đây là một số thông tin dành cho các bạn thí sinh đang có ý định đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2018 trên trang Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Trang Minh