Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm những gì?

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm những gì?

Những thí sinh thuộc trường hợp được đặc cách tốt nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xét đặc cách gồm những gì, trình tự các thủ tục ra sao?

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm những gì?

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm những gì?

Theo thông tin ban biên tập Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 được quy định trong Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp tùy từng trường hợp đặc cách mà gồm những giấy tờ khác nhau.

Trường hợp 1: thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Trường hợp này thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét đặc cách gồm những giấy tờ sau đây:

  • Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;
  • Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
  • Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi;
  • Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Trường hợp 2: thí sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT gồm những giấy tờ sau đây: Các tài liệu minh chứng thuộc đối tượng đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ. Thời hạn giải quyết theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là Sở GD&ĐT.

Thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thí sinh thuộc các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp cần phải đảm bảo được các điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

  • Trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tốt nghiệp THPT không may bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.
  • Trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT không may bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Điều kiện xét đặc cách: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.
  • Các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ.

Trình tự các thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh nộp hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GD&ĐT;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trên đây là những thông tin do ban biên tập Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp và chia sẻ, hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với các thí sinh trong kỳ thi sắp tới.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp.