Full đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Full đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bộ GD&ĐT công bố đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 giúp thí sinh đối chiếu kết quả và ước lượng được mức điểm của mình.

 Full đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Full đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bộ GD&ĐT công bố đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Mới đây, Bộ GD&ĐT công bố đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của 14 môn thi. Đây là tài liệu quan trọng để thí sinh và giáo viên định hướng ôn luyện nội dung kiến thức phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT 2018 sắp tới.

Theo đó, 14 đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồm các môn: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Toán, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật; tiếng Nga, tiếng Trung; tiếng Đức. Tin tức giáo dục cho biết, đề thi Khoa học tự nhiên gồm các bài thi thành phần Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi môn 50 phút. Đề thi Khoa học xã hội gồm bài thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. Đề thi môn ngoại ngữ 60 phút với 50 câu.

Nội dung kiến thức các bài thi THPT quốc gia năm 2018 tập trung vào chương trình sách giáo khoa lớp 12 và 11, chủ yếu chương trình lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong giai đoạn từ 2018 – 2020,  việc tổ chức thi các bài thi, môn thi kỳ thi THPT quốc gia sẽ không thay đổi gì so với năm 2017. Từ năm 2021 trở đi, Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Dưới đây là 14 đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và đáp án được ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp:

Đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018:

Đáp án môn Lịch sử: 

1. B 9. A 17. A 25. C 33. D
2. A 10. D 18. A 26. A 34. D
3. B 11. C 19. C 27. C 35. B
4. B 12. A 20. A 28. A 36. D
5. C 13. D 21. B 29. B 37. B
6. A 14. C 22. D 30. A 38. C
7. B 15. B 23. B 31. A 39. C
8. C 16. D 24. B 32. A 40. A

Đáp án môn Địa lý: 

41. B 49. D 57. D 65. D 73. A
42. D 50. D 58. C 66. C 74. B
43. A 51. A 59. D 67. B 75. D
44. C 52. D 60. D 68. D 76. C
45. A 53. B 61. D 69. B 77. A
46. D 54. B 62. D 70. B 78. A
47. A 55. D 63. D 71. A 79. A
48. D 56. B 64. C 72. C 80. C

 Đáp án môn Hóa:  

41. A 49. B 57. B 65. D 73. A
42. B 50. A 58. A 66. B 74. C
43. A 51. A 59. B 67. A 75. D
44. C 52. A 60. B 68. A 76. B
45. B 53. D 61. C 69. A 77. A
46. C 54. C 62. B 70. C 78. C
47. A 55. D 63. D 71. D 79. A
48. C 56. A 64. B 72. A 80. A

 Đáp án môn Giáo dục công dân: 

81. C 89. A 97. D 105. D 113. C
82. A 90. B 98. B 106. A 114. B
83. A 91. A 99. A 107. A 115. B
84. C 92. C 100. A 108. A 116. D
85. C 93. B 101. C 109. C 117. B
86. A 94. D 102. B 110. B 118. D
87. C 95. D 103. D 111. D 119. C
88. C 96. B 104. A 112. B 120. C

Đáp án môn Sinh học: 

81. D 89. D 97. A 105. D 113. A
82. D 90. A 98. B 106. B 114. B
83. A 91. D 99. C 107. B 115. A
84. A 92. A 100. A 108. C 116. C
85. B 93. B 101. C 109. B 117. B
86. B 94. B 102. C 110. C 118. D
87. B 95. D 103. D 111. B 119. C
88. A 96. C 104. B 112. B 120. A

Đáp án môn Toán:  

1. A 11. A 21. B 31. B 41. A
2. B 12. A 22. A 32. D 42. B
3. C 13. B 23. C 33. D 43. D
4. A 14. B 24. B 34. C 44. C
5. A 15. D 25. D 35. D 45. C
6. A 16. D 26. D 36. B 46. A
7. D 17. B 27. C 37. A 47. B
8. C 18. B 28. C 38. C 48. D
9. D 19. C 29. C 39. A 49. A
10. B 20. D 30. D 40. D 50. A

Đáp án môn Vật lý

1. A 9. B 17. D 25. D 33. D
2. C 10. B 18. D 26. C 34. D
3. C 11. A 19. B 27. C 35. D
4. C 12. C 20. B 28. C 36. C
5. D 13. C 21. C 29. B 37. C
6. D 14. C 22. D 30. B 38. C
7. D 15. D 23. D 31. A 39. B
8. D 16. D 24. D 32. D 40. B

Đáp án môn Tiếng Anh: 

1. A 11. B 21. B 31. B 41. A
2. D 12. B 22. B 32. A 42. D
3. B 13. A 23. A 33. C 43. B
4. C 14. B 24. C 34. D 44. C
5. D 15. C 25. C 35. B 45. A
6. B 16. A 26. B 36. C 46. B
7. A 17. D 27. C 37. A 47. B
8. D 18. A 28. D 38. D 48. B
9. B 19. B 29. C 39. A 49. C
10. C 20. A 30. D 40. B 50. D

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn