Danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc

Danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc

Quầy thuốc được bán các loại thuốc theo danh mục nào, phạm vi hoạt động ra sao là những thông tin Dược sĩ cần nắm được để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc

Danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc

Dược sĩ Đặng Dương, giảng viên văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc có quy định tại Luật Dược năm 2020.

Danh mục thuốc được bán tại quầy thuốc

Cụ thể, căn cứ theo Luật Dược 2016 ban hành ngày 06/04/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, các quầy thuốc được phép:

“Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin; trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật này. Đối với quầy thuốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được bán thêm một số loại thuốc khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

Cụ thể danh mục thuốc thiết yếu dược sĩ có thể tham khảo tại đây:

Ngoài ra quầy thuốc không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.

Đối với trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật này. Cụ thể, Điều 34 của Luật Dược 2016 quy định xin được trích dẫn ra như sau:

“Điều 34. Điều kiện kinh doanh đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh Mục hạn chế bán lẻ.

1.Cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về dược chấp thuận bằng văn bản. Việc chấp thuận được căn cứ trên cơ sở các Điều kiện sau đây:

a) Có đủ Điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này phù hợp với Điều kiện của từng cơ sở kinh doanh;

b) Có các biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

c) Trường hợp kinh doanh thuốc phóng xạ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2.Cơ sở bán lẻ thuốc có bán thuốc thuộc danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành phải có đủ các Điều kiện quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 của Luật này và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản. Việc chấp thuận được căn cứ vào cơ cấu bệnh tật và khả năng cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3.Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cho phép kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ; biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.”

Đào tạo Cao đẳng Dược theo mô hình thực tế

Đào tạo Cao đẳng Dược theo mô hình thực tế

Học Cao đẳng Dược ở đâu để mở quầy thuốc?

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc về danh mục các loại thuốc được bán tại quầy thuốc. Các bạn trẻ yêu thích ngành Dược, muốn mở quầy thuốc thì có thể đăng ký học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ theo thông tin dưới đây để được cán bộ tuyển sinh tư vấn: