Chốt phương án tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Chốt phương án tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Bộ LĐTB&XH đã hoàn thiện quy chế tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017, trong đó có quy định về hình thức tuyển sinh, chi tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Chốt phương án tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Chốt phương án tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Theo quy chế tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng năm nay, các trường được tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm, tùy vào đề án tự chủ tuyển sinh riêng của từng trường.

Hình thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.

Các trường Cao đẳng Dược Hà Nội được tuyển sinh với 3 hình thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.  Việc lựa chọn hình thức tuyển sinh nào cũng tùy thuộc vào mỗi trường sao cho đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Chỉ tiêu tuyển sinh được các trường tự đưa ra căn cứ vào năng lực, cơ sở vật chất, số lượng giảng viên của từng trường. Các trường được phép linh hoạt xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành nghề, bậc học và đăng ký chỉ tiêu theo từng năm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) hệ Cao đẳng.

Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các trường về quy chế tuyển sinh Cao đẳng năm 2017, Bộ LĐTB&XH thống nhất bỏ điểm sàn đối với hệ Cao đẳng mà chỉ yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hệ Cao đẳng là chỉ cần tốt nghiệp THPT, đối với hệ trung cấp chỉ yêu cầu tốt nghiệp THCS.

Như vậy, thí sinh chỉ cần đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT là được đăng ký xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội, Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội.

Bộ LĐTB&XH cũng cho biết thêm, các trường Cao đẳng Y Dược cũng có thể đưa ra thêm một số tiêu chí nhất định để đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.

Xét tuyển Cao đẳng Y Dược chỉ cần tốt nghiệp cấp 3.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong số ít địa chỉ uy tín đào tạo khối ngành sức khỏe tại khu vực phía Bắc với 3 chuyên ngành chính là Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm.

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2017

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2017

Với phương pháp đào tạo kết hợp giảng dạy lý thuyết đi đôi với thực hành của Nhà trường, sinh viên sẽ được trang bị bài bản cả kiến thức lý thuyết lẫn kỹ năng hành nghề thực tế, hoàn thiện tay nghề và nâng cao trình độ để sau khi ra trường có thể làm được việc ngay, đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Năm 2017, Trường áp dụng hình thức tuyển sinh tương tự năm 2016 đó là xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT. Theo đó, thí sinh chỉ cần đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT là được nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Thí sinh có nguyện vọng học ngành Y Dược hoàn thiện hồ sơ xét tuyển và nộp về địa chỉ Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại: