1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào Trường Sĩ Quan chính trị 2018

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào Trường Sĩ Quan chính trị 2018

Mới đây, căn cứ vào quy chế tuyển sinh và quy định xét tuyển năm 2018, Trường Sĩ quan chính trị đã ra danh sách hơn 1.400 thí sinh THPT xét tuyển không hợp lệ.

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào Trường Sĩ Quan chính trị năm 2018

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào Trường Sĩ Quan chính trị năm 2018

Theo cập nhật của ban tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur  thì trường Sĩ quan chính trị đã đối chiếu với dữ liệu sơ tuyển cũng như dữ liệu đăng ký xét tuyển và nhận thấy có đến hơn 1.400 thí sinh không đáp ứng yêu cầu xét tuyển hợp lệ năm 2018. Dưới đây là danh sách cụ thể.

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018

Theo cập nhật mới nhất trên trang Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur  thì đã có rất nhiều thông tin về thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào trường thuộc nhóm ngành Công An và Quân đội. Trong đó, mới đây, Học viện Khoa học Quân sự cũng đã ra danh sách 187 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào trường vì không sơ tuyển. Gần đây nhất là trường Sĩ quan chính trị cũng đã cung cấp danh sách đầy đủ của 1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường trong năm 2018.

Theo thông tin mới nhất từ Trường Sĩ quan chính trị sau khi đã đối chiếu dữ liệu sơ tuyển và dữ liệu đăng ký xét tuyển năm 2018, trường Sĩ quan chính trị  khẳng định có đến gần 1.400 thí sinh đăng kí xét tuyển vào trường không hợp lệ. Cụ thể, các thí sinh đều thuộc 3 trường hợp: thí sinh đăng ký không phải nguyện vọng 1, thí sinh sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không sơ tuyển. Tất cả các thí sinh thuộc các trường hợp trên đều không được xét tuyển vào Trường sĩ quan chính trị. Một học viên đang theo học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur  có trai chuẩn bị xét tuyển vào trường sĩ quan chính trị cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Cụ thể, trong danh sách các thí sinh không được xét tuyển vào trường thì đã có 25 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không phải nguyện vọng 1, 254 thí sinh sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển và 859 thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không sơ tuyển.

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 20181.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018

1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018

Dưới đây là danh sách cụ thể dành cho các thí sinh chuẩn bị xét tuyển vào Trường Sĩ quan chính trị năm 2018.

  • Danh sách thí sinh đăng ký không phải nguyện vọng 1 tại đây
  • Danh sách thí sinh sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển tại đây
  • Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không sơ tuyển tại đây

Cách xử lý nếu thí sinh không xét tuyển hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị

Để giải quyết các trường hợp thí sinh không xét tuyển hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018 thì có cách xử lý riêng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển từng trường hợp. Cụ thể theo ban tư vấn tuyển sinh của Cao đẳng Dược Hà Nội Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đưa ra như sau:

  • Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không phải nguyện vọng 1 và thí sinh có sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đại học quân sự năm 2018.
  • Nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Sĩ quan chính trị. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT đã ra trước đó: Thời gian điều chỉnh trực tuyến (từ ngày 19/7/2018 đến 17.00 ngày 26/7/2018) hoặc Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (từ ngày 19/7/2018 đến 17.00 ngày 28/7/2018).
  • Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018 nhưng không sơ tuyển: Theo quy định tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị đều phải qua sơ tuyển trước đó; chỉ những thí sinh đáp ứng được điều kiện sơ tuyển mới được tham gia xét tuyển vào trường theo đúng quy chế tuyển sinh của trường.

Vì thế, để đảm bảo cho tất cả các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2018, Trường Sĩ quan Chính trị thông báo các thí sinh có tên trong danh sách để tiến hành các biện pháp điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường khác cho kịp thời đúng theo quy định mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định trước đó.

Cách xử lý nếu thí sinh không xét tuyển hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị

Cách xử lý nếu thí sinh không xét tuyển hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị

Trên đây là thông tin về danh sách các thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào trường Sĩ quan chính trị năm 2018 dành cho các bạn quan tâm.

Trang Minh