Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Bộ Quốc Phòng mới đây vừa công bố thông tin tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường Quân đội bao gồm cả hệ quân sự và dân sự như sau.

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Theo đó chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của các trường quân đội vẫn ổn định như năm 2016. Trong dó khối dân sự chỉ tiêu trên 4000, khối quân sự chỉ tiêu tuyển sinh gần 5000. Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội xin gửi thông tin đến thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quân Y: Năm nay trường tuyển sinh 200 chỉ tiêu hệ dân sự (ngành  Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học) và 238 chỉ tiêu hệ quân sự (ngành Bác sĩ đa khoa). Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia tổ hợp môn B00, A00 đối với ngành Bác sĩ đa khoa và Tổ hợp A00 đối với ngành Dược sĩ.

Nhà trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17 chỉ tiêu nam, 3 chỉ tiêu nữ ở phía Bắc, 7 chỉ tiêu nam, 1 chỉ tiêu nữ ở phía Nam.

Chỉ tiêu học viện Kỹ thuật Quân sự: Nhà trường tuyển sinh tổng số 1238 chỉ tiêu. Trong đó 600 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo Kỹ sư dân sự, 488 chỉ tiêu khối quân sự và 150 chỉ tiêu đào tạo liên thông hệ dân sự. Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên tổ hợp môn A00 (Toán – Lý – Hóa) và tổ hợp môn A01 (Toán – Lý – Tiếng Anh).

Nhà trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 39 chỉ tiêu cho thí sinh nam, 4 chỉ tiêu nữ cho thí sinh nữ ở phía Bắc, 10 chỉ tiêu cho thí sinh nam, 1 chỉ tiêu nữ ở phía Nam.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Biên phòng: Tổng chỉ tiêu là 205. Năm 2017 nhà trường chỉ tuyển sinh ngành Biên Phòng dựa trên hai tổ hợp môn C00, A01. Nhà trường không dành chỉ tiêu tuyển thẳng.

Học viện Phòng không – Không quân: Nhà trường Trường xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia 2017 theo tổ hợp A00, A01 và không tuyển sinh hệ dân sự, với 397 chỉ tiêu hệ quân sự đào tạo các ngành Kỹ thuật Hàng không, Không quân và Tác chiến điện tử, Chỉ huy Tham mưu Phòng không.

Học viện Khoa học Quân sự: Tuyển 128 chỉ tiêu hệ quân sự cho các ngành Trinh sát  Kỹ thuật, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh,  và 100 chỉ tiêu hệ dân sự cho hai ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Trường tuyển cả thí sinh nam và nữ.

Học viện Hậu cần: Năm 2017 nhà trường tuyển 484 chỉ tiêu hệ quân sự cho ngành Hậu cần quân sự. Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00, A01. Ngoài ra trường tuyển sinh 150 chỉ tiêu cho đại học hệ dân sự và 50 chỉ tiêu cho hệ liên thông dân sự.

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Nhà trường xét tuyển theo tổ hợp A00, A01 với 686 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân hệ quân sự. Trường Sĩ quan Lục quân 2: tuyển 640 chỉ tiêu cho ngành này và xét tuyển dựa trên điểm thi của tổ hợp A00.

Trường Sĩ quan Pháo binh: Năm 2017 nhà trường xét tuyển dựa trên tổ hợp môn A00, tuyển sinh 152 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Tham mưu Pháo binh.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự: tuyển 155 chỉ tiêu hệ quân sự. Đối với hệ dân sự, trường tuyển sinh tổng 200 chỉ tiêu cho các ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô. Nhà trường xét tuyển theo tổ hợp môn A00 và A01 đối với tất cả các ngành.

Học viện Hải quân: Năm 2017 Nhà trường không tuyển sinh hệ dân sự, Nhà trường tuyển 280 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy Tham mưu Hải quân.

Trường Sĩ quan Chính trị: Nhà trường chỉ tuyển sinh hệ dân sự với 595 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, xét tuyển dựa trên kết quả thi của tổ hợp môn khối C00, A00, D01.

Trường Sĩ quan Thông tin: 160 chỉ tiêu hệ dân sự các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, 70 chỉ tiêu liên thông hệ dân sự cho 2 ngành này, 379 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin.

Trường Sĩ quan Công binh: Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia của tổ hợp môn A00, A01 với 173 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ Huy Kỹ thuật Công binh và 150 chỉ tiêu hệ dân sự cho các ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí.

Trường Sĩ quan Không Quân: xét tuyển khối A00, tuyển sinh 40 chỉ tiêu hệ đào tạo đại học quân sự ngành Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân và 120 chỉ tiêu hệ cao đẳng quân sự ngành Kỹ thuật Hàng không.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp xét tuyển khối A00 với 130 chỉ tiêu. Năm nay trường không tuyển sinh hệ dân sự.

Trường Sĩ quan Đặc công xét tuyển theo tổ hợp môn khối A00, A01 với  110 chỉ tiêu hệ quân sự cho ngành Chỉ huy Tham mưu Đặc công.

Trường Sĩ quan Phòng hóa xét tuyển khối A00 với 60 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học.

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh 25 chỉ tiêu hệ cao đẳng quân sự cho ngành Văn thư lưu trữ. Hệ dân sự Nhà trường tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học, 100 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm) và 50 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm).

Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô tuyển 250 chỉ tiêu.

Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng chỉ tuyển sinh hệ dân sự với 420 chỉ tiêu.

Học ngành Y phải vào trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Học ngành Y phải vào trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Thí sinh yêu thích ngành Y Dược muốn đăng ký xét tuyển nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội năm 2017 về địa chỉ: