Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề Y nếu 2 năm liên tiếp không hoạt động

Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề Y nếu 2 năm liên tiếp không hoạt động

Cán bộ ngành Y đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược trở lên có chứng chỉ hành nghề nhưng trong hai năm liên tục không hoạt động sẽ bị thu hồi lại chứng chỉ.

 Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề Y nếu 2 năm liền không hoạt động

Sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề Y nếu 2 năm liền không hoạt động

“Tôi tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề nhưng chưa hành nghề. Nếu trong 2 năm không tham gia hành nghề liên tục thì chứng chỉ của tôi còn có giá trị không?” – Hoàng Anh (Hà Nội).

Câu hỏi của chị Hoàng Anh gửi đến Hộp thư tư vấn Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur về thời gian hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Y cũng là thắc mắc của rất nhiều người. Bởi lẽ nhiều cán bộ ngành Y hoang mang sau một thời gian không tham gia hành nghề bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề. Dưới đây là giải đáp thắc mắc cụ thể về thời hạn và điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Y Tế.

Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề Y

Theo Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30-10-2013 của Bộ Y tế về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… quy định các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Y bao gồm:

  • Người hành nghề có chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền.
  • Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.
  • Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục.
  • Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.
  • Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp.
  • Không đủ sức khỏe để hành nghề…

Như vậy, trường hợp chị Hoàng Anh đã có chứng chỉ hành nghề nhưng không hoạt động trong thời hạn hai năm liên tục sẽ bị thu hồi theo quy định của Bộ Y tế.

Quy định thu hồi Chứng chỉ hành nghề Y

Quy định thu hồi Chứng chỉ hành nghề Y

Quy định thu hồi Chứng chỉ hành nghề Y

Trường hợp cơ quan ra quyết định thu hồi không phải là cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó.

Nếu người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh thì trước khi bị tước giấy phép hành nghề phải có kết luận của hội đồng chuyên môn.

Thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám chữa bệnh khi giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền; cơ sở khám, chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện quy định; sau 12 tháng được cấp giấy phép hoạt động mà không hoạt động. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc chấm dứt hoạt động.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo dấu tiếp nhận của bưu điện, người hành nghề/cơ sở khám, chữa bệnh phải nộp bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi; cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

Trong trường hợp người hành nghề vi phạm một trong quy định nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh đến mức phải bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thì bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh khi có sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc không bảo đảm một trong các điều kiện quy định thì bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn tùy theo mức độ sai sót chuyên môn. Mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề do Hội đồng chuyên môn xác định và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

Với trường hợp người hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc do Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác cấp chứng chỉ hành nghề nhưng có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý thì Giám đốc Sở Y tế ra quyết định đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn và thông báo bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó.

Nguồn: Văn bằng 2 Cao đẳng Dược tổng hợp