Quảng cáo sai chất lượng dược phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo “dẹp loạn”

Quảng cáo sai chất lượng dược phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo “dẹp loạn”

Trước tình trạng quảng cáo tràn lan chất lượng dược phẩm trên thị thường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Thanh tra Bộ lập tổ phản ứng nhanh để kiếm tra.

Dược phẩm quảng cáo tràn lan trên thị trường

Dược phẩm quảng cáo tràn lan trên thị trường

Dược phẩm quảng cáo tràn lan trên thị trường

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã xuất hiện nhiều hoạt động quảng cáo các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước trong ngành Y tế, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm quảng cáo sai chất lượng vi phạm hoạt động quảng cáo nhưng vẫn chưa bị xử lý.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần là do lợi ích mà người bán hàng nhận được hoặc có nhiều người chưa từng qua đào tạo bởi Trường Trung cấp Y Dược hay Cao đẳng, Đại học đào tạo các chuyên ngành Y Dược cũng tham gia hoạt động hành nghề Y Dược gây nguy hiểm cho người bệnh vì không có kiến thức chuyên môn các ngành. Đặc biệt,  trong quản lý còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ, ý thức chấp hành luật về quảng cáo chưa nghiêm, công tác thanh, kiểm tra gặp khó khăn, chưa bắt kịp các loại hình quảng cáo…

Quảng cáo sai chất lượng dược phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo “dẹp loạn”

Quảng cáo sai chất lượng dược phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo “dẹp loạn”

Thiết lập tổ phản ứng nhanh xử lý nghiêm sai phạm

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký chỉ thị xử lý quảng cáo sai lệch, không đúng về chất lượng các sản phẩm hàng hóa hay thổi phồng công dụng của các sản phẩm để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, Bộ Trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế tại các tỉnh – thành phố phải tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát nghiêm túc và quyết liệu về lĩnh vực quảng cáo, tăng cường tổ chức thanh kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm trên các phương tiện truyền thông. Yêu cầu Thanh tra Bộ Y tế phải thiết lập tổ phản ứng nhanh để “dẹp loạn” các hoạt động quảng cáo sai lệch về chất lượng dược phẩm, thực phẩm. Các cơ quan chuyên môn gồm Cục Quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố…yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, phải phối hợp tích cực với Bộ, ngành, hiệp hội liên quan rà soát và dẹp loạn quảng cáo trên mọi kênh thông tin. Chuẩn hóa lại trình độ của các cán bộ tham gia hoạt động trong ngành Y Dược, yêu cầu về trình độ đối với sinh viên Trung cấp, Cao đẳng Y Dược hay Đại học Y Dược cũng chính là vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Thiết lập tổ phản ứng nhanh xử lý nghiêm sai phạm

Thiết lập tổ phản ứng nhanh xử lý nghiêm sai phạm

Các tin tức y tế giáo dục cũng cho biết, trong thời gian tới, việc siết chặt hoạt động quảng cáo dược phẩm và các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế – sức khỏe sẽ có nhiều thay đổi mạnh. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38 do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo đang được hoàn thiện những khâu đoạn cuối cùng để trình Chính phủ ban hành, trong đó sẽ có sự thay đổi đột phá quy định về quảng cáo thực phẩm để có thể bảo vệ tốt nhất lợi ích, sức khỏe của người tiêu dùng.