Hình thức liên thông Cao đẳng Dược lên Đại học Dược có gì mới 2016

Hình thức liên thông Cao đẳng Dược lên Đại học Dược có gì mới 2016 Năm 2016 tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng Dược lên Đai học Dược có nhiều thay đổi so với các năm trước. Xem thêm: Liên thông Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược có phải thi không? Bổ sung sửa Đọc thm »

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu?

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu? Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế, đến năm 2020 Việt Nam cần bổ sung 17.661 dược sĩ đại học. Liên thông Cao đẳng Dược lên Đại học ngành Dược sĩ ở đâu là vấn đề nhiều người Đọc thm »

Liên thông Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược có phải thi không?

Liên thông Trung cấp Dược lên Cao đẳng Dược có phải thi không? Em đã tốt nghiệp Trung cấp Dược và đi làm được một năm, nay muốn học liên thông Cao đẳng Dược. Vậy cho em hỏi học liên thông thì có cần phải thi không hay chỉ cần xét tuyển thôi ạ? Rất Đọc thm »

Học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2 có được liên thông Cao đẳng Dược?

Học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2 có được liên thông Cao đẳng Dược? Em đang học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2. Vậy em có được liên thông lên Cao đẳng Dược sau khi tốt nghiệp không? Bằng cấp sau khi tốt nghiệp có giá trị như bằng chính quy không ạ? Đọc thm »

Có được thi liên thông Cao đẳng Dược khi chưa tốt nghiệp Trung cấp?

Có được thi liên thông Cao đẳng Dược khi chưa tốt nghiệp Trung cấp? Em đang học Trung cấp Dược và hiện vẫn chưa tốt nghiệp. Nhà trường cho em hỏi em có được đăng ký thi liên thông Cao đẳng Dược trước khi tốt nghiệp không? Hồ sơ đăng ký gồm những gì, thời Đọc thm »

Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu?

Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu? Tôi đã tốt nghiệp Trung cấp Dược năm 2015, hiện nay tôi muốn học liên thông lên Cao đẳng Dược. Vậy thời gian học liên thông là bao lâu, hồ sơ đăng ký như thế nào? (Dương Huyền Trang – Đọc thm »

Học Cao đẳng Dược chính quy bằng con đường liên thông năm 2016

Học Cao đẳng Dược chính quy bằng con đường liên thông năm 2016 Xu hướng phát triển của ngành dược yêu cầu nhân lực phải có trình độ Cao đẳng Dược đã trở lên cấp thiết trong tình hiện nay để chuẩn hoá trình độ Dược sĩ theo yêu cầu của Bộ Y tế. Xem Đọc thm »