Quầy thuốc sau khi chuyển nhượng có phải đánh giá GPP lại không?

Quầy thuốc sau khi chuyển nhượng có phải đánh giá GPP lại không? Tôi mới nhận chuyển nhượng lại một quầy thuốc từ một người bạn, xin hỏi sau khi nhận chuyển nhượng có phải thực hiện đánh giá lại GPP cho quầy thuốc không? Quy trình các bước làm chứng chỉ hành nghề Dược Đọc thm »

Mẫu “giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp”

Mẫu “giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp” Cần phải có “Giấy xác nhận thời gian thực hành cơ sở Dược hợp pháp” do người đứng đầu cơ sở đó cấp nếu bạn muốn được chứng thực đã thực hành tại các cơ sở Dược. Ấn tượng khung chương Đọc thm »